Vilnius University Proceedings

Vilnius University Proceedings

eISSN 2669-0233

Tematika. Vilnius University Proceedings skirtas publikuoti Vilniaus universiteto konferencijų pranešimų pagrindu parengti straipsnių rinkinius.

Recenzavimas ir redkolegija. Recenzavimo tvarka ir redkolegijos sudėtis yra individuali kiekviename numeryje. Šią informaciją tikslintis numerio Pradžios ir Pabaigos puslapiuose.

Kalbos. Vyrauja anglų ir lietuvių kalba. Gali būti ir kitomis kalbomis. Žiūrėti kiekvienu atveju individualiai.

Atviroji prieiga. Vilnius University Proceedings yra grynosios atvirosios prieigos leidinys. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0).