Slavistica Vilnensis

Tarptautinis žurnalas Slavistica Vilnensis yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto periodinis (kasmetinis) recenzuojamas mokslo darbų leidinys, įsteigtas 1958 m. Iki 1997 m. buvo leidžiamas pavadinimu Kalbotyra (2), nuo 1997 m. iki 2014 m. - pavadinimu Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)), nuo 2014 m - pavadinimu Slavistica Vilnensis. Žurnalą rengia VU Rusų filologijos katedra ir Polonistikos centras, leidžia VU leidykla. Nuo 2009 m. visos žurnalo publikacijos prieinamos elektroniniu būdu.
Žurnalą Slavistica Vilnensis redaktorių kolegijos nariai yra autoritetingi slavistai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos, Vokietijos, Norvegijos, JAV mokslo įstaigų. Slavistica Vilnensis mokslo darbų leidinyje publikuojami straipsniai tiek žinomų, tiek jaunų mokslininkų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių, taip pat iš JAV.

Žurnalo mokslinė problematika: paleoslavistika, slavų ir baltų kalbų santykiai, LDK kalbų ir raštijos istorija, slavų raštijos istorija ir slavų kalbų istorinė gramatika, lyginamoji, tipologinė ir kontrastyvinė (gretinamoji) slavų kalbų gramatika, slavų dialektologija, etnolingvistika ir folkloras, sinchroniniai dabartinių slavų kalbų tyrimai, slavų kalbotyros istoriografija; slavų kultūros tyrimai; vertimas, lingvodidaktika ir kt. Taip pat žurnale skelbiamos mokslinės slavistų diskusijos, naujausių slavistikos veikalų recenzijos, informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius, personalijos ir bibliografijos.

Publikacijų kalba. Žurnale skelbiami straipsniai lietuvių, visų slavų, anglų, vokiečių kalbomis.
Publikavimo dažnumas. Žurnalas Slavistica Vilnensis leidžiamas kartą per metus. Straipsniai eiliniam leidinio numeriui priimami kasmet iki balandžio 25 d.
Recenzavimas. Redakcijai įteikti tekstai recenzuojami dviejų redakcijos paskirtų anoniminių recenzentų (redaktorių kolegijos narių ir / ar išorės ekspertų). Jų nuomonėms išsiskyrus, ieškoma trečio recenzento. Vertinama: straipsnio struktūros atitikimas mokslinėms publikacijoms keliamiems reikalavimams, tikslo ar uždavinių formulavimas; empirinės medžiagos patikimumas, išvadų pagrįstumas, straipsnio aktualumas ir naujumas; literatūros ir šaltinių sąrašo reprezentatyvumas; anotacijos, raktažodžių ir santraukos informatyvumas; stiliaus tinkamumas ir kalbos taisyklingumas.
Indeksavimas. Mokslo darbų leidinysSlavistica Vilnensis įtrauktas į tarptautines duomenų bazes EBSCO (www.ebsco.com), Lituanistika (www.lituanistikadb.lt).
Laisvos prieigos politika. Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, vadovaujantis tarptautiniu principu, kad vieša prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų skatina žinių mainus pasauliniu mastu.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos