Kraštotyra ir muziejininkystė Pelikso Bugailiškio egodokumentikoje
Apžvalgos
Virginija Šiukščienė
Šiaulių Aušros muziejus
Publikuota 2018-11-04
https://doi.org/10.15388/BibLita.2017.12133
PDF

Reikšminiai žodžiai

Peliksas Bugailiškis, muziejus, muziejaus ti­pas, Šiaulių „Aušros“ muziejus, muziejininkystė, kraštotyra, kraštotyros draugija, Šiaulių kraštotyros draugija, atsiminimai

Kaip cituoti

Šiukščienė V. (2018) „Kraštotyra ir muziejininkystė Pelikso Bugailiškio egodokumentikoje“, Bibliotheca Lituana, 40, p. 181-195. doi: 10.15388/BibLita.2017.12133.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – teisininkas, visuomenininkas, regioni­nio, visuomeninio kraštotyros judėjimo ir kraštotyros muziejų koncepci­jos ideologas, Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus (1923 m.) ir Šiaulių kraštotyros draugijos (1927 m.) įsteigimo iniciatorius, ilgametis jų globėjas. Apie jo muziejinę ir su kraštotyra susijusią veiklą daug rašyta, išleisti atsiminimai ,,Gyvenimo vieškeliais“, kur daug dėmesio skiriama šioms veiklos sritims. 
Šio straipsnio tikslas – remiantis P. Bugailiškio egodokumentika – atsimi­nimais ir asmenine korespondencija – pristatyti jį ne tik kaip muziejinin­ką praktiką, bet ir kaip muziejininkystės teorijos kūrėją.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.