T. 4 (2017): Bibliotheca Lituana

T. 4 (2017)

Bibliotheca Lituana
Publikuota 2018-11-04

Pradžios puslapiai

Arvydas Pacevičius
Pratarmė
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
7-8
PDF

Straipsniai

Arvydas Pacevičius
Egodokumentų tyrimai: senos erdvės – nauji horizontai
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
11-20
PDF
Margarita Dautartienė
Egodokumentų leidyba Lietuvoje 1991–2015 m.: Vytauto Kubiliaus publikuoti laiškai ir dienoraščiai
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
21-40
PDF
Veronika Girininkaitė
Interpretacijos: Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių atvejis
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
41-68
PDF
Kristina Petrauskė
Egodokumentai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros tyrimuose: Jano Cedrowskio dienoraščio atvejis
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 129
69-84
PDF
Jolita Sarcevičienė
Autocenzūros galia: Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos 1722–1733 m. užrašai
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188
85-104
PDF
Vika Veličkaitė
Mykolo Kazimiero Radvilos, vadinamo Žuvele (1702–1762), dienoraštis: tarp itinerarijaus ir egodokumento
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193
105-121
PDF

Apžvalgos

Aldona Ruseckaitė
Rašytojos Žemaitės (meninė) gyvenimo rekonstrukcija remiantis archyvalijomis
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 490
171-180
PDF
Virginija Šiukščienė
Kraštotyra ir muziejininkystė Pelikso Bugailiškio egodokumentikoje
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188
181-195
PDF
Vytautas Petras Plečkaitis
Vieši privatūs reikalai signataro Jurgio Šaulio (1879–1948) ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės korespondencijoje
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167
197-208
PDF
Zita Pikelytė
Krekenavos fotografo Tado Bajorūno darbo užrašai
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 160
209-222
PDF
Angelė Mikelinskaitė
Trumpieji Juozo Miltinio fondo rankraščių įrašai
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 152
223-232
PDF
233-246
PDF

Šaltinių publikacijos

Monika Bogdzevič | Arūnas Vyšniauskas
Jono Vitarto (Jan Michał Witort) 1888 metų straipsnis apie Panevėžio kraštą: korespondencinio pranešimo turinys ir egodokumentinė vertė
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186
249-267
PDF

Recenzijos

Jolita Sarcevičienė
Privačioji raštija. Rankraščiai ir publikacijos. 2005 m. lapkričio 17–18 d. Limože vykusios konferencijos darbai
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151
271-277
PDF
Veronika Girininkaitė
Paliesti praeitį. Egodokumentų tyrimai istorinėje sociolingvistikoje
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
279-287
PDF