Tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų įmuziejinimo paradigmos
Straipsniai
Nastazija Keršytė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2012-10-25
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15588
PDF

Reikšminiai žodžiai

none tarybinių laikų rašytojas
tarybinis rašytojas
muziejus
memorialinis
įmuziejinimas
paradigmos
vertinimas
dilema

Kaip cituoti

Keršytė, N. (tran.) (2012) “Tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų įmuziejinimo paradigmos”, Bibliotheca Lituana, 2, pp. 237–254. doi:10.15388/BiblLita.2012.2.15588.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų įmuziejinimo paradigmos Lietuvoje po 1990 metų. Vilniaus rašytojų ir Antano Venclovos memorialinių muziejų Vilniuje likimai sureikšminami kaip būdingi tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų vertinimų dilemos muziejiniai sprendimai, kurie laviruoja tarp nepakantumo ir tolerancijos, atspindi nenuoseklias vertinimų tendencijas. Pastebima, kad muziejininkai linksta sureikšminti tarybinių laikų rašytojų kūrybos genialumo aspektus, pabrėžti jų svarbą Lietuvos kultūrai, bet nutylėti tas jų kūrybos ir veiklos, ideologines pozicijas, kurios rodo juos turint tarybiniam rašytojui priskiriamų bruožų. Memorialiniai muziejai pristato tarybinių laikų rašytojus kaip vertus „atsiminti dabar ir čia“.

PDF