T. 2 (2012): Bibliotheca Lituana

T. 2 (2012)

Bibliotheca Lituana
Publikuota 2020-01-07

Pradžios puslapiai

Arvydas Pacevičius
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
1-6
PDF
Arvydas Pacevičius
Pratarmė
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
7-8
PDF

Straipsniai

Arvydas Pacevičius
Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
9-18
PDF
Ineta Krauls
Bibliotekininkystės mokslo paradigmos tinklaveikos visuomenėje
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
19-32
PDF
Alma Braziūnienė
Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
33-65
PDF
Vidas Garliauskas
Lietuvos katalikų bažnyčių metrikų knygų tyrimo gairės
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1146
66-105
PDF
Lilia Kowkiel | Arvydas Pacevičius | Iwona Pietrzkiewicz
Rękopiśmienne katalogi i inwentarze książek z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego – wybrane problemy zasad publikowania
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
107-121
PDF
Jolita Steponaitienė
Senieji rankraštiniai bibliotekų katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
155-169
PDF
Nastazija Keršytė
Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos paveldo misija
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
171-189
PDF
Žygintas Būčys
Antikinių vazų „istorinė atmintis“: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
191-210
PDF
Lilia Kowkiel | Arvydas Pacevičius
Rola księży w upowszechnianiu książek w języku litewskim (na podstawie korespondencji do firmy Zawadzkich w Wilnie)
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
211-235
PDF
Nastazija Keršytė
Tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų įmuziejinimo paradigmos
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
237-254
PDF

Šaltinių publikacijos

Iwona Pietrzkiewicz
„Index Librorum, in Bibliotheca Ecclesiae Cathedralis Vilnensis“ z 1598 roku
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
279-312
PDF
Iwona Pietrzkiewicz
Inwentarz kościoła Św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
313-328
PDF
Rafał Witkowski
Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651)
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
329-427
PDF
Algimantas Kaminskas-Krinčius
Seniausiosios išlikusios originalios 1705–1726 m. Stakliškių bažnyčios krikšto metrikų knygos fragmento (1705–1710) publikacija
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
447-475
PDF
Žygintas Būčys
Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
477-535
PDF

Pabaigos puslapiai

Arvydas Pacevičius
Leidinio iliustracijos
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
537-570
PDF