T 2 (2012): Bibliotheca Lituana

T 2 (2012)

Bibliotheca Lituana
Publikuota 2020-01-07

Pradžios puslapiai

Arvydas Pacevičius
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
1-6
PDF
Arvydas Pacevičius
Pratarmė
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
7-8
PDF

Straipsniai

Arvydas Pacevičius
Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys
Santraukos peržiūros 395 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
9-18
PDF
Ineta Krauls
Bibliotekininkystės mokslo paradigmos tinklaveikos visuomenėje
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
19-32
PDF
Alma Braziūnienė
Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo
Santraukos peržiūros 321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
33-65
PDF
Vidas Garliauskas
Lietuvos katalikų bažnyčių metrikų knygų tyrimo gairės
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2153
66-105
PDF
Lilia Kowkiel | Arvydas Pacevičius | Iwona Pietrzkiewicz
Rękopiśmienne katalogi i inwentarze książek z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego – wybrane problemy zasad publikowania
Santraukos peržiūros 374 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
107-121
PDF
Jolita Steponaitienė
Senieji rankraštiniai bibliotekų katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 141
155-169
PDF
Nastazija Keršytė
Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos paveldo misija
Santraukos peržiūros 388 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175
171-189
PDF
Žygintas Būčys
Antikinių vazų „istorinė atmintis“: kolekcionavimo aspektas XIX a. Lietuvoje
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
191-210
PDF
Lilia Kowkiel | Arvydas Pacevičius
Rola księży w upowszechnianiu książek w języku litewskim (na podstawie korespondencji do firmy Zawadzkich w Wilnie)
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125
211-235
PDF
Nastazija Keršytė
Tarybinių laikų ir tarybinių rašytojų įmuziejinimo paradigmos
Santraukos peržiūros 404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
237-254
PDF

Šaltinių publikacijos

Iwona Pietrzkiewicz
„Index Librorum, in Bibliotheca Ecclesiae Cathedralis Vilnensis“ z 1598 roku
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156
279-312
PDF
Iwona Pietrzkiewicz
Inwentarz kościoła Św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
313-328
PDF
Rafał Witkowski
Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651)
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
329-427
PDF
Algimantas Kaminskas-Krinčius
Seniausiosios išlikusios originalios 1705–1726 m. Stakliškių bažnyčios krikšto metrikų knygos fragmento (1705–1710) publikacija
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
447-475
PDF
Žygintas Būčys
Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
477-535
PDF

Pabaigos puslapiai

Arvydas Pacevičius
Leidinio iliustracijos
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
537-570
PDF