Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis
Straipsniai
Rima Cicėnienė
The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
Publikuota 2012-10-25
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15589
PDF

Reikšminiai žodžiai

bibliotekos
knygų sąrašai
katalogai
inventoriai
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Sluckas
Olelkaičiai
Slucko kunigaikščiai
Šv. Elijo vienuol

Kaip cituoti

Cicėnienė R. (2012) „Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 255-277. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15589.

Santrauka

Straipsnyje pateikiama žinių apie Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomus rankraštinius knygų katalogus, inventorius, rašytus iki XIX a. pabaigos. Analizuojamos jų sudarymo sąlygos, metodai, turinio ir priklausomybės įvairovė. Apžvelgiama, kam jos priklausė prieš patekdamos į biblioteką ir patekimo į biblioteką istorija. Antroje straipsnio dalyje nuodugniau nagrinėjamas Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventorius, kuriame užfiksuoti du bažnytiniai knygų rinkiniai. Straipsnio pabaigoje pateikiama šio inventoriaus dokumentinė publikacija.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.