Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651)
Šaltinių publikacijos
Rafał Witkowski
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
Publikuota 2012-10-25
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15592
PDF

Reikšminiai žodžiai

Aleksander Ludwik Radziwiłł
biblioteka w Nieświeżu
katalog rękopiśmienny
księgi
edycja

Kaip cituoti

Witkowski R. (2012) „Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651)“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 329-427. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15592.

Santrauka

Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu, ułożony w 1651 r., nie był dotychczas przedmiotem szerszych analiz, choć studia nad bibliotekami magnackiego rodu Radziwiłłów mają już swoją historię. Rękopiśmienny katalog, przechowywany obecnie w Bibliotece Kórnickiej PAN (sygn. BK 1320), został ułożony przez Jana Hanowicza, burgrabiego nieświeskiego. Spisał go w dwóch częściach (tematycznej i alfabetycznej) między kwietniem a czerwcem 1651 r. Wśród spisanych drukowanych książek znalazły się także rękopisy, mapy, rysunki i papiery majątkowe. Większość książek nieświeskich była wówczas oprawiona w białą lub czerwoną skórę, niekiedy w zieloną, wiśniową, czarną czy pomarańczową, a rzadziej w safian czy papier. Oprócz dzieł polskich i łacińskich znalazły się tam także książki po niemiecku, włosku, francusku i okazjonalnie w innych językach. Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika stanowi wartościowe źródło do poznania fragmentu dziejów przebogatej kolekcji bibliotecznej Radziwiłłów w Nieświeżu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.