Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai
Šaltinių publikacijos
Žygintas Būčys
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2012-10-25
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15595
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vilniaus laikinoji archeologijos komisija
krašto tyrimai
LDK paveldas
šaltinio publikacija
posėdžių protokolai

Kaip cituoti

Būčys Žygintas (2012) „Vilniaus Archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai“, Bibliotheca Lituana, 20, p. 477-535. doi: 10.15388/BiblLita.2012.2.15595.

Santrauka

1855 m. Vilniuje buvo įkurtas ir beveik dešimtmetį veikė Senienų muziejus ir Laikinoji archeologijos komisija – reikšmingiausias to meto švietėjiškas mokslo ir kultūros židinys ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Komisijos narių rūpesčiu inicijuoti ir rengti archeologijos, istorijos, gamtos mokslų, kiti pažintiniai krašto tyrimai; publikuota istorijos šaltinių ir mokslinių darbų; aktyviai įtraukiant išsilavinusią Lietuvos visuomenės dalį kauptas krašto istoriją atspindintis paveldas. Kartą per mėnesį Komisijos nariai posėdžiaudavo, aptardami aktualius klausimus, nuveiktus darbus, tolesnes perspektyvas, išklausydavo mokslinių pranešimų. Išskirtinėmis progomis buvo rengiami ir ypatingieji, neeiliniai, posėdžiai. Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos posėdžių protokolai – šaltinis, išsamiai nušviečiantis šios visuomeninės organizacijos veiklą ir įvairialypį pobūdį. Protokoluose atsispindi ir šios draugijos santykis su carine administracija: laviravimas siekiant užsitikrinti palankias veiklos sąlygas, rašymas Ezopo kalba, aktualizuojant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją ir paveldą. Protokolai – ryškus to meto Lietuvos mokslo, kultūros ir intelektualinio gyvenimo atspindys. Šaltinio publikacijoje pateikiamas pirmųjų trejų Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos veiklos metų posėdžių protokolų vertimas į lietuvių kalbą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.