Information & Media

Information & Media

 eISSN 2783-6207
Information & Media tęsia Informacijos mokslai (1392-0561, 1392-1487) leidybą.

Žurnalo tematika. Information & Media yra deimantinės atvirosios prieigos žurnalas, kuris publikuoja recenzuojamus mokslinius straipsnius plačioje informacijos ir komunikacijos mokslų srityje. Tobulindama recenzavimo kultūrą redakcinė kolegija ir recenzentai siekia padėti autoriams pagerinti pateiktus tekstus.

Information & Media kviečia teikti novatoriškus, įdomius, kruopščiai išplėtotus konceptualius ir empirinius tyrimus, skatina tarpsritinius tyrimus. Tikimės gauti straipsnių, kuriuose darniai susieta analizė, teorija, metodai ir filosofinė žiūra.

Straipsnių laukiama šiomis temomis (bet tuo neapsiribojant): medijų technologijos; medijų vadyba; informacinės sistemos ir vadyba; technologijų ir inovacijų vadyba; informacijos ir žinių vadyba; informacinė ir žinių visuomenė, jos teisiniai, technologiniai, kultūriniai ir ekonominiai aspektai; organizacinė komunikacija; lyčių komunikacija; tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija; medijų kultūra.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du tomai (augantis numeris).

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: BASE, Cabell’s directories of Academic Journals, CEEOL, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, ERIH-PLUS, Google Scholar (h-index 7; g-index 9), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JUFO portal, Journal Scholar Metrics, JournalTOCs, Norwegian Register for Scientific Journals, Lituanistika, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo, Ulrich's Periodicals Directory, Scopus

0.5
2022CiteScore
 
 
28th percentile
Powered by  Scopus

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. 2009–2015 metais leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą ir Vilniaus universitetas.
2016–2019 m. leidyba finansuota Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004) ir Vilniaus universitetas.
2019-2022 m. leidybą finansavo Vilniaus universitetas.
2022-2024 m. leidybą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą (sutarties Nr.S-LIP-22-50) ir Vilniaus universitetas.

Istorija. Information & Media, anksčiau žinomas kaip Informacijos mokslai, yra akademinis žurnalas, kuriame publikuojami recenzuoti moksliniai straipsniai, apimantys plačią informacijos ir komunikacijos mokslų sritį. Šis žurnalas yra leidžiamas Vilniaus universiteto leidyklos, vyriausiojo redaktoriaus pareigas nuo 2021 m. eina Vladislavas Fominas (ankstesni vyriausieji redaktoriai: Elena Macevičiūtė, Zenona Atkočiūnienė ir Renaldas Gudauskas).
Pradėtas leisti 1992 m. kovo 4 d. kaip Informacijos mokslai, žurnalas atsirado 5gyvendinant akademinių žurnalų leidybos sistemos reformą Vilniaus universitete. Žurnalo Informacijos mokslai koncepcija buvo grupės Vilniaus universiteto mokslininkų, tarp kurių buvo Arūnas Augustinaitis, Romualdas Broniukaitis, Renaldas Gudauskas, Julija Čepytė, Vilija Gudonienė, Ala Miežinienė ir Marija Prokopčik, iniciatyvos rezultatas. 1994 m. spalio 27 d. Vilniaus universiteto Senatas patvirtino Informacijos mokslų redakcinę kolegiją. Vėliau, 1994 m. lapkričio 9 d., Informacijos mokslai buvo įregistruotas tarptautiniame serijinių leidinių registre, suteiktas ISSN numeris 1392-0561. 1994 m. publikuotas steigiamasis numeris, kuris oficialiai pasirodė 1995 m. pradžioje. Šis kuklaus formato leidinys, kuris iš viso buvo 6,44 autorinio lanko apimties ir publikuotas 150 egzempliorių tiražu, prasidėjo išsamiu vyriausiojo redaktoriaus įžanginiu tekstu lietuvių ir anglų kalbomis, kurioje išsamiai išdėstyti žurnalo siekiai ir apimtis bei numatomas turinys. Pirmąjį numerį sudarė aštuoni moksliniai ir du informaciniai straipsniai, pusę jų parengė užsienio autoriai. Nuo 2007 m. Informacijos mokslai tapo prieinami internete (pradedant 40-uoju numeriu). 2021 m. žurnalas pervadintas į Information & Media ir gavo naują ISSN numerį – 2783-6207. Nepaisant pasikeitusio pavadinimo, Information & Media tęsia žurnalo Informacijos mokslai (1392-0561, 1392-1487) mokslines tradicijas.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA