Vadovo reputacija: esmė ir pagrindiniai elementai
-
Violeta Kavaliauskienė
Greta Drūteikienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1066
PDF

Kaip cituoti

Kavaliauskienė V., & Drūteikienė G. (2012). Vadovo reputacija: esmė ir pagrindiniai elementai. Information & Media, 61, 71-82. https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1066

Santrauka

Reputacijos tema buvo kalbama jau Antikos laikais, kai asmens, šeimos padėtis, visuomeninis gyvenimas, verslo sėkmė buvo siejami su gera reputacija. Prarasti gerą vardą ir pasitikėjimą reiškė socialinę mirtį. XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje rinkos ekonomikos šalims įžengus į poindustrinę vystymosi fazę, į pirmą vietą iškilo nematerialūs organizacijų aktyvai, kurių vienas pagrindinių – organizacijos ir joje dirbančių vadovų nepriekaištinga reputacija. Gera vadovų reputacija suteikia papildomą psichologinę vertę organizacijos produktams, tai svarbi priemonė pritraukiant investuotojus ir partnerius, išlaikant aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Galima teigti, kad reputacijos tema nėra nauja, tačiau vadovo reputacija pasaulyje buvo pradėta nagrinėti palyginti neseniai, o Lietuvoje yra itin mažai tyrinėta ir beveik neaprašyta moksliniuose ar populiariuosiuose leidiniuose. Taigi, šio straipsnio tikslas yra atskleisti vadovų reputacijos esmę, jos elementus ir pasitelkiant empirinį tyrimą aptarti, kaip jų svarbą suvokia Lietuvoje veikiančios organizacijos vadovai ir kaip tai atsispindi vieninteliame Lietuvoje verslo naujienų dienraštyje.
Reikšminiai žodžiai: vadovo reputacija, vadovo reputacijos struktūra, reputacijos elementai, turinio analizė.

Manager's Reputation: Nature and Main Elements
Violeta Kavaliauskienė, Greta Drūteikienė

Summary
The topic of reputation has been discussed since ancient times when the personal and family status, social life and business success were associated with a good reputation. Losing good name and trust meant social death. Furthermore, late in the 20th and in the beginning of 21st century, when countries pursuing market economics moved through the post-industrial development phase, intangible assets were given the highest priority; among them, there was the impeccable reputation of an organization and its managers. Reputation provides an additional physiological value to the organization’s products and becomes an important means of attracting investors and partners, sustaining highly qualified employees.
The concept of reputation and the elements of manager’s reputation are discussed in this article. The authors also discuss the manager’s reputation factors and classify them into main categories. The results of a surrvey (24 managers of different levels in IT company were the respondents) and the content analysis (past five years, 2007–2011) presented by one of the Lithuania’s daily newspapers are also discussed in this article.
Conclusively, it is apparent that an excellent reputation is a feature of a competent manager, supreme leader with a long-term successful carrier, who can lead the organization to success. The result of a good reputation is prestige, trust, support and positive recommendations.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.