Motinų raiška „Facebook“ socialiniame tinkle
Žiniasklaida ir komunikacija
Rasa Karalienė
Publikuota 2017-05-22
https://doi.org/10.15388/Im.2017.77.10706
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialiniai tinklai
motinystės laikotarpis
vaiko nuotraukos
naudojimasis „Facebook“ tinklu

Kaip cituoti

Karalienė R. (2017). Motinų raiška „Facebook“ socialiniame tinkle. Information & Media, 77, 49-74. https://doi.org/10.15388/Im.2017.77.10706

Santrauka

Skaitmeniniame amžiuje matomas ryškus naujas tėvų dalijimosi vaikų atvaizdais socialiniuose tinkluose fenomenas, kuris neaplenkė ir Lietuvos. Šis reiškinys formuoja naują aktualiją – etikos, moralės ir saugu­mo klausimą viešinant mažamečių savo vaikų nuotraukas socialiniuose tinkluose. Straipsnyje analizuo­jamas komunikacinis motinų elgesys socialiniame tinkle „Facebook“ ir keliamas probleminis klausimas: kaip motinos, viešindamos savo vaiko atvaizdus socialiniame tinkle „Facebook“, naudoja vaiką savo po­reikiams tenkinti. Atliktas tyrimas iliustruoja motinų raiškos ypatumus socialiniame tinkle „Facebook“ naudojant savo vaiko atvaizdus ir padeda įvertinti motinų socialinės elgsenos šiame tinkle santykį su asmenybės bruožais. Tyrimo metu nustatyti motinų raiškos modeliai brėžia sąsajas su asmenybės tipais, sociokultūriniu statusu ir atskleidžia motinų, dalyvaujančių „Facebook“ tinklo veikloje, atsakomybės trū­kumo vaiko atžvilgiu veiksnius.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.