Kultūros paveldo informacijos pusiau automatinis valdymas ir tyrimai naudojant 3D technologijas
Informacinės technologijos
Rimvydas Laužikas
Albinas Kuncevičius
Valentas Kurauskas
Tadas Žižiūnas
Ramūnas Šmigelskas
Renaldas Augustinavičius
Egidijus Žilinskas
Publikuota 2017-05-22
https://doi.org/10.15388/Im.2017.77.10712
PDF

Reikšminiai žodžiai

3D lazerinis skenavimas
automatinis vaizdo atpažinimas
urbanizuotų vieto­vių monitoringas
kultūros paveldas
archeologija
pilkapis

Kaip cituoti

Laužikas R., Kuncevičius A., Kurauskas V., Žižiūnas T., Šmigelskas R., Augustinavičius R., & Žilinskas E. (2017). Kultūros paveldo informacijos pusiau automatinis valdymas ir tyrimai naudojant 3D technologijas. Information & Media, 77, 160-179. https://doi.org/10.15388/Im.2017.77.10712

Santrauka

Kultūros paveldo tyrimai ir išsaugojimas yra vienas iš pagrindinių šių dienų visuomenės iššūkių, susijusių su daugelių šiandienos socialinių, kultūrinių, technologinių aktualijų. Šiomis sąlygomis daugumai orga­nizacijų kyla išteklių, būtinų visaverčiam paveldo monitoringui ir išsaugojimui, problema. Ypač tai ryšku šalyse, kurių BVP yra mažesnis ar politinė situacija ne tokia stabili. Straipsnyje aptariamas vienas galimų šios problemos sprendimų: informacijos valdymo metodologija grįsto požiūrio ir 3D lazerinio skenavimo technologijų taikymas kultūros paveldo srityje. Straipsnyje aptariami du tirti paveldo atvejai (pilkapiai ir Vilniaus senamiestis), siejami su dviem skirtingo informacinio pobūdžio uždavinių sprendimais – pusiau automatinės paveldo objektų paieškos natūraliame kraštovaizdyje ir paveldo objektų kaitos monitorin­go metodologijos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.