Intelektinis kapitalas ir strateginiai sprendimai: integralus požiūris
Žinių vadyba ir informacinės technologijos
Marija Kučinskienė
Romualdas Broniukaitis
Publikuota 2017-09-22
https://doi.org/10.15388/Im.2017.78.10834
PDF

Reikšminiai žodžiai

intelektinis kapitalas
strateginis valdymas
žinių valdymas
nematerialūs ištekliai
vertės kūrimas

Kaip cituoti

Kučinskienė M. ir Broniukaitis R. (2017) „Intelektinis kapitalas ir strateginiai sprendimai: integralus požiūris“, Informacijos mokslai, 780, p. 53-65. doi: 10.15388/Im.2017.78.10834.

Santrauka

Nuolatinė rinkos konkurencija yra viena iš esminių sąlygų, skatinančių organizacijų pokyčius ieškant optimalių būdų veiklos produktyvumui didinti. Dinamiškos ir sudėtingos rinkos sąlygomis ryškėja, kad konkuravimas materialiaisiais ištekliais, kuriančiais dažnai tik trumpalaikį efektą, jau nėra esminis pranašumo prieš konkurentus šaltinis. Šiandieną akcentuojamas intelektinis konkurencingumas, kai vienu iš svarbiausių organizacijos turimų išteklių tampa organizacijos intelektinis kapitalas ir žinios. Organizacijos strateginis valdymas, darbuotojų priimami strateginiai sprendimai, grįsti naujausiomis žiniomis ir patirtimi, dažnai apibūdinami kaip pagrindiniai organizacijos efektyvumo ir rezultatyvumo didinimo instrumentai. Straipsnyje atskleidžiamas holistinis požiūris į intelektinio kapitalo, žinių valdymo ir strateginių sprendimų sinergijos svarbą ir veiksmingumą užtikrinant strateginės plėtros siekiančios organizacijos konkurencinį pranašumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.