Viešųjų bibliotekų inovatyvių paslaugų taikant projektinę veiklą vertinimas
Informacinės paslaugos
Violeta Stasėnaitė
Šiaulių valstybinė kolegija
Gabija Orlakaitė
Šiaulių valstybinė kolegija
Publikuota 2018-09-04
https://doi.org/10.15388/Im.2018.0.11939
PDF

Reikšminiai žodžiai

viešoji biblioteka, inovacijos, projektinė veikla, paslaugų kokybė

Kaip cituoti

Stasėnaitė V., & Orlakaitė G. (2018). Viešųjų bibliotekų inovatyvių paslaugų taikant projektinę veiklą vertinimas. Information & Media, 81, 27-46. https://doi.org/10.15388/Im.2018.0.11939

Santrauka

[straipsnis, santrauka, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Straipsnyje nagrinėjamos teorinės inovatyvumo ir bibliotekų projektinės veiklos sąsajos, praktiškai atliktu tyrimu pristatoma paslaugų, sukurtų Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2015–2016 metais vykdytų projektų metu, kokybė vartotojų požiūriu pagal SERVQUAL paslaugų kokybės metodikoje apibrėžtus vertinimo kriterijus: apčiuopiamumą, patikimumą, atsakingumą, užtikrinimą, jautrumą. Tyrimo rezultatai pagrindžia projektinės veiklos būtinumą šiuolaikinėje viešojoje bibliotekoje, nes tai didina bibliotekos patrauklumą, gerina jos įvaizdį ir pritraukia naujų vartotojų. Vartotojų nusiteikimas dalyvauti būsimuose projektuose atskleidžia, kad teigiamai vertinami tokie projektinės veiklos kriterijai kaip atsakingumas, užtikrintumas ir jautrumas. Respondentai, teigiamai įvertinę projektinių veiklų teikiamas naudas, labiausiai pabrėžia galimybę praplėsti akiratį, turiningai praleisti laisvalaikį bei tapti aktyviam ir visuomeniškam. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.