Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas
Švietimas ir lyčių komunikacija
Vilana Pilinkaitė - Sotirovič
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Publikuota 2018-09-04
https://doi.org/10.15388/Im.2018.0.11941
PDF

Reikšminiai žodžiai

lyčių lygybė, netradicinės profesijos, ugdymas karjerai, lyčių lygybės diskursai, globos ekonomika

Kaip cituoti

Pilinkaitė - Sotirovič V. (2018). Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas. Information & Media, 81, 78-91. https://doi.org/10.15388/Im.2018.0.11941

Santrauka

[straipsnis, santrauka, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Šiame straipsnyje pateiktos profesinio orientavimo metodinių priemonių turinio analizės įžvalgos, siekiant atskleisti, kaip lyčių lygybės diskursai konstruoja galimybes vaikinams rinktis profesijas, susijusias su globos sfera (darželių auklėtojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir kt.). Lyčių nelygybės švietime problematikos tyrimai dažnai akcentuoja lyčių stereotipų ir kultūrinių normų poveikį moterims renkantis vyrų dominuojamus fizinius ir technologinius (STEM) mokslus. Lyginamojoje ES šalių studijoje apie vyrų vaidmenis lyčių lygybės politikoje (Scambor et al., 2013) prieita prie išvados, kad merginų užimtumas „vyriškose“ švietimo srityse gerokai išaugo, o vaikinams trūksta paramos rinktis netipines vyrų profesijas. Straipsnyje, taikant kritinę diskurso analizę profesinio orientavimo metodinių priemonių medžiagos turiniui (www.mukis.lt) tirti, atskleista, kad vadinamosios globos profesijos yra nematomos karjeros ugdymo turinyje. Karjeros ugdymo medžiagoje, skirtoje mokytojams ir moksleiviams, vyrauja lyties požiūriu neutralus ir lyčių skirtumus pabrėžiantis diskursai, kurie reprodukuoja tradiciškai suvokiamas kultūrines nuostatas apie merginų ir vaikinų karjeros pasirinkimus, motyvaciją ir reprezentaciją. Iš esmės reprodukuojama horizontali lyčių segregacija, merginoms priskiriant globos sferos, o vaikinams – aukštųjų technologijų, transporto ir kt. „vyriškąsias“ profesijas. Tokiu būdu lytis dekonstruojantis diskursas nėra integruotas profesijų pasaulyje. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.