Privataus ir viešojo interesų raiška nušviečiant emigracijos klausimą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje
Komunikacijos teorija ir praktika
Giedrė Plepytė - Davidavičienė
Vilniaus universitetas
Beata Grebliauskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-09-04
https://doi.org/10.15388/Im.2018.0.11944
PDF

Reikšminiai žodžiai

news/mass media, public interest, private interest, emigration žiniasklaida, viešasis interesas, privatus interesas, emigracija

Kaip cituoti

Privataus ir viešojo interesų raiška nušviečiant emigracijos klausimą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje (G. Plepytė - Davidavičienė & B. Grebliauskienė , Trans.). (2018). Information & Media, 81, 121-132. https://doi.org/10.15388/Im.2018.0.11944

Santrauka

[straipsnis, santrauka, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Straipsnio tikslas – nustatyti, kaip žiniasklaida atstovauja viešajam interesui kalbėdama apie emigraciją ir emigracijos problemas Lietuvoje, bei atskleisti emigracijos klausimo nušvietimo aspektus, nulemtus žiniasklaidos viešojo ir privataus interesų derinimo. Viešojo ir privataus intereso siekimas skatina skirtingą požiūrį į auditoriją, kas savo ruožtu lemia visuomenei aktualių socialinių problemų nušvietimo ypatumus. Atliepiant viešąjį interesą pateikiama įvairiapusiška informacija, skirtingos nuomonės, neapsiribojama situacijos nupasakojimu, stengiamasi ją analizuoti ir visuomenę supažindinti su problemos priežastimis, galimais sprendimo būdais. Privataus intereso tenkinimas lemia pateikiamos analizės seklumą, negatyvaus aspekto dominavimą, emocionalumą, straipsnių teksto ir antraščių nederėjimą.

PDF