Komunikacinę elgseną lemiančių socialinės ir emocinės lyderystės kompetencijų raiška Lietuvos organizacijose lyčių aspektu
Straipsniai
Violeta Šilingienė
Kaunas University of Technology, Lithuania
Dalia Stukaitė
Kaunas University of Technology, Lithuania
Publikuota 2019-10-28
https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.16
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

lyderystė
lyčių lyderystė
lyderystės kompetencija
socialinė kompetencija
emocinė kompetencija

Kaip cituoti

Šilingienė V., & Stukaitė D. (2019). Komunikacinę elgseną lemiančių socialinės ir emocinės lyderystės kompetencijų raiška Lietuvos organizacijose lyčių aspektu. Information & Media, 85, 51-68. https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.16

Santrauka

Šiuolaikinės globalios aplinkos dinamiškumas, organizacijoms keliami reikalavimai būti lankstesnėms lemia darbuotojų komunikacinės elgsenos pokyčius. Komandinis darbas, pasitikėjimas, keitimasis informacija tampa svarbesni už nelanksčias organizacines struktūras, konkurencinį individualizmą, kontrolę ar slaptumą. Kartu išryškėja darbuotojų komunikacinę elgseną lemiančių lyderystės kompetencijų svarba ir jų raiškos ypatumai priklausomai nuo individualių darbuotojų charakteristikų: amžiaus, lyties, išsilavinimo, einamų pareigų ir darbo stažo. Mokslinės diskusijos dėl lyčių lyderystės skirtumų ir įtakos organizaciniams procesams suponuoja tyrimų šioje srityje aktualumą.

Straipsnyje yra pateikiami socialinės ir emocinės lyderystės kompetencijų, darančių įtaką skirtingų lyčių darbuotojų komunikacinei elgsenai, tyrimo rezultatai. Straipsnio tikslas – atskleisti skirtingų lyčių darbuotojų socialines ir emocines lyderystės kompetencijas. Empirinį straipsnio pagrindą sudaro 2018 m. atlikto kiekybinio tyrimo, siekiant identifikuoti lyderystės kompetencijų raišką Lietuvos organizacijose, rezultatai. Tyrimas atskleidžia reikšmingus skirtingų lyčių darbuotojų socialinių ir emocinių lyderystės kompetencijų raiškos skirtumus, patvirtinančius mokslines įžvalgas apie moteriškajai lyderystei būdingą pranašumą daugelyje „minkštųjų“ organizacijų vadybos sričių, tokių kaip bendravimas, pasitikėjimo kūrimas, ryšio užmezgimas ir palaikymas, įgūdžiai dirbant su žmonėmis.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.