Organizacinių gebėjimų ir individualių kompetencijų atvirosioms inovacijoms sąveika inovacijų pažangai smulkiojo ir vidutinio verslo organizacijose
Straipsniai
Ilma Pranciulytė-Bagdžiūnienė
Kaunas University of Technology, Lithuania
Monika Petraitė
Kaunas University of Technology, Lithuania
Publikuota 2019-10-28
https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.21
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

organizaciniai gebėjimai
individualios kompetencijos
atvirosios inovacijos
smulkusis ir vidutinis verslas (SVV)

Kaip cituoti

Pranciulytė-Bagdžiūnienė I., & Petraitė M. (2019). Organizacinių gebėjimų ir individualių kompetencijų atvirosioms inovacijoms sąveika inovacijų pažangai smulkiojo ir vidutinio verslo organizacijose. Information & Media, 85, 148-175. https://doi.org/10.15388/Im.2019.85.21

Santrauka

Atviroji inovacija (toliau – AI) yra pagrindinė sėkmės paradigma įvairiapusėje ir dinamiškoje verslo aplinkoje, nes lemia geresnį rinkos pasiekiamumą, aukštesnį naujovių lygį ir valdomas inovacijų rizikas. Tačiau smulkiojo ir vidutinio verslo organizacijos (SVVO) susiduria su kritiškais iššūkiais plėtodamos AI ir kurdamos naujus organizacinius procesus, kurie įgalintų darbuotojus veikti AI procesuose. SVVO inovacijų, taip pat ir atvirųjų, procesų valdymas reikalauja skirtingos prieigos negu stambiųjų organizacijų atveju, nes SVVO iš esmės pasižymi žemesniu inovatyvumo lygiu, stokoja inovacinės veiklos išteklių ir pajėgumų (Christensen ir kt., 2005; Lichtenthaler, 2009) bei patiria neigiamų pasekmių (Laursen ir kt., 2006; Llave ir kt., 2018). Tyrėjai gilinasi į žmogiškųjų išteklių ir AI sąveikos klausimus SVVO. Tačiau esminių tyrimų šioje srityje dar nėra atlikta. Kiti tyrėjai ragina daugiau tirti AI individo aspektą (Petraitė ir kt., 2018; Hosseini ir kt., 2017; Podmetina ir kt., 2018; Du Chatenier ir kt., 2010; Dąbrowska ir kt., 2017b; Dąbrowska, Podmetina, 2014, Podmetina ir kt., 2015; Hafkesbrink, Schroll, 2014; Lichtenthaler, Ernst, 2009; Podmetina ir kt., 2013; Dodgson ir kt., 2008; Chesbrough ir kt., 2014; Gassman ir kt., 2010), skiriant tyrimo objektais AI darbuotojų kompetencijas ir organizacinius gebėjimus. Kaip SVVO siekia inovacijų pažangos, kokius organizacinius gebėjimus ir kompetencijas AI naudoja ir kaip naudoja, išlieka taip pat nepakankamai ištirta mokslinė problema. Remiantis atliktu empiriniu tyrimu SVVO Lietuvoje (266 atvejai) bei tyrimo „Atvirųjų inovacijų ekosistemos: technologinių, institucinių ir socialinių veiksnių sąveikų įgalinimas“ (toliau – AISTIS) duomenimis analizuojamas organizacinių gebėjimų vaidmuo įveiklinant individualias kompetencijas atvirųjų inovacijų veiklos gerinimui. Tyrimo rezultatai parodė, kad AI organizaciniai gebėjimai atlieka mediatoriaus vaidmenį tarp AI individualių kompetencijų ir inovacinės veiklos tobulinimo organizacijoje. Tyrimas iš dalies paneigia prielaidas, kad SVVO gali pasiekti inovacinę pažangą tik dėl individualių kompetencijų AI. Tam būtini ir atitinkami organizaciniai gebėjimai AI.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.