Lyderio gyvavimo organizacijoje proceso kompleksinės analizės modelis ir sistema
-
Saulė Jokūbauskienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2059
PDF

Kaip cituoti

Jokūbauskienė S. (2013). Lyderio gyvavimo organizacijoje proceso kompleksinės analizės modelis ir sistema. Information & Media, 65, 7-23. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2059

Santrauka

Šio straipsnio tyrimų objektą sudaro lyderio gyvavimo organizacijoje procesas, jame dalyvaujančios ir savo tikslus norinčios įgyvendinti suinteresuotos grupės bei išorinė mikro-, mezo- ir makrolygmens aplinka kaip visuma. Siekiant atlikti šio tyrimų objekto išsamią analizę buvo adaptuoti projektų daugiakriterinės analizės metodai. Juos taikant buvo kompleksiškai įvertinti jo vadybiniai, organizaciniai, ekonominiai, socialiniai, teisiniai, emociniai, psichologiniai ir kiti aspektai. Straipsnyje pateiktas Lyderio gyvavimo organizacijoje proceso kompleksinės analizės modelis ir sistema bei šios sistemos taikymo praktinis pavyzdys.

The complex analysis model and the system of a leader’s life cycle process in an organization 
Saulė Jokūbauskienė

Summary
The objective of the article is a Leader‘s life cycle process in an organization and the parties involved and concerned to realize their aims, as well as outside micro-, mezzo- and macro- level environment as a whole. According to the objective of the research a proper and complex analysis has been made with a view to adapt the methods of multicriteria analysis. As a result of the above mentioned methods used the objective was evaluated according to the leader‘s abilities in managerial, organizational, economic, social, legal, emotional, psychological and other aspects. The article presents the model of the complex analysis, the system and its application in practice for the Leader‘s life cycle in an organization. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.