Religijos įvaizdžių konstravimo principai sovietmečio Lietuvos meniniuose kino ir televizijos filmuose antireliginės propagandos kontekste: predispozijų aspektas
-
Modestas Grigaliūnas
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2069
PDF

Kaip cituoti

Grigaliūnas M. (2013). Religijos įvaizdžių konstravimo principai sovietmečio Lietuvos meniniuose kino ir televizijos filmuose antireliginės propagandos kontekste: predispozijų aspektas. Information & Media, 66, 7-33. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2069

Santrauka

Straipsnyje gilinamasi į sovietmečio Lietuvos meniniuose antireliginiuose kino ir TV filmuose „Pasigailėk mūsų“ (1978 m.) ir „Devyni nuopuolio ratai“ (1984 m.) taikytus religijos įvaizdžių konstravimo principus antireliginės visuomenės indoktrinacijos kontekste ir teigiama, kad religijos (katalikybės), jos simbolių, katalikų dvasininkijos, Katalikų Bažnyčios ir pan. vaizdiniai tokiuose filmuose buvo paremti specialiu filmų siužeto, pasakojamos istorijos vystymu, jos erdvės parinkimu ir kitomis meninės išraiškos priemonėmis. Šių principų identifikavimas straipsnyje yra derinamas su teoriniais predispozicijų analizės aspektais, kurių kaip analitinės prieigos taikymas leidžia aptarti antireliginės sovietmečio propagandos suponuotus religijos vaizdinius resimbolizacijos atžvilgiu.
Pagrindiniai žodžiai: antireliginė propaganda, kolektyvinės predispozicijos, resimbolizacija, sovietmečio kinematografija, meniniai kino filmai, Lietuvos kino studija, „Pasigailėk mūsų“, „Devyni nuopuolio ratai“.

Principles of the religious images’ construction in the cinema and television feature movies of Soviet Lithuania: the aspect of predispositions  
Modestas Grigaliūnas

Summary
The principles of religious images construction in the cinema and television feature antireligious movies of soviet Lithuania are analyzed in the article in the context of the antireligious indoctrination of the society. By analyzing two movies created in Lithuania in the 1970s–1980s – Pasigailėk mūsų (1978) and Devyni nuopuolio ratai (1984) – it is argued that the images of the religion (Catholicism), its symbols, Catholic priesthood, etc. have been based on a special development of a movie plot and the narrative of a story, on the special space of such story, and other means of artistic expression. The identification of such principles is matched with the theoretical aspects of the predispositions’ analysis. Such an analytical tool allows to discuss the “religious“ images by the antireligious soviet propaganda in respect to the resymbolization process.

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.