Po dviejų homo irretitus dekadų: neviltys ir svajos
Informacinė visuomenė
Marius Povilas Povilas Šaulauskas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3125
PDF

Kaip cituoti

Po dviejų homo irretitus dekadų: neviltys ir svajos (M. P. P. Šaulauskas , Trans.). (2011). Information & Media, 58, 15-23. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3125

Santrauka

Homo irretitus, globalinės informacijos visuomenės senbuvis, tampa labiausiai paplitusia ir vis svaresne nūdienio bendrabūvio lytimi. Kontrafaktinės informacijos visuomenės sampratos požiūriu telematinės interakcijos įpavidalina šiadienos pasaulį konstitutyviai – per kelis dešimtmečius jos pavirto būtinąja jo pamatinių pavidalų steigties ir buvimo sąlyga. Tokią permainą inter alia lydi nusistovėjusių žinojimo praktikų redukcija į lengvai pasiekiamą ir pavaldomą informacijos masyvų prieigą bei panaudą. Pasyviųjų ir aktyviųjų telematinės interakcijos formų skirtis nyksta – ją keičia skaitmeninis išviršinę prasmę generuojantis perpetuum mobile: lakoniškai reaktyvi iš anksto pateiktos informacijos recepcija bei sintetiniai skaitmeninių kasdienybės interakcijų pavidalai, paklūstantys masinės daugiaveikos ir joje kanalizuojamo turinio paprastinimo imperatyvui. Tačiau vargu ar ši inovacija žada mūsų civilizacinio buvimo pagrindų griūtį ar jų pamatinę perlaužą.
Pagrindiniai žodžiai: kontrafaktinė informacijos visuomenės samprata, skaitmeniniai aborigenai, įskaitmenintas žinojimas ir prasmė, homo irretitus.

After the two decades of homo irretitus: dispair and dreams
Marius Povilas Šaulauskas

Summary
Homo irretitus, the endogenous citizen of global information society, emerges as the most widespread and important figure of the contemporary habitus. In compliance with the counterfactual concept of information society, telematic interactions already serve as a constitutive framework of the modern lifeworld, providing the crucial basis of its enactment and continuous maintenance. The technologically entrenched transformation is inter alia accompanied by the overarching reduction of the received sociocultural practices of knowledge into the easy access to and management of the measureless volumes of information flows and feedbacks. The distinction between active and passive forms of telematic interaction fades away: the newfangled global digital perpetuum mobile, generating superficial structures of meaning, relies on predominantly reactive, multitasking and thereby systematically simplifying appropriation of the communicated content. Nevertheless, it is at least doubtful that this innovative change actually implies a fundamental shift in our civilization.
Keywords: couterfactual concept of information society, digital aborigines, digitalized knowledge and meaning, homo irretitus.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai