Programinės paslaugos modeliai ir jų ryšys su architektūriniais sprendimais
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Marius Kaziliūnas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3130
PDF

Kaip cituoti

Kaziliūnas M. (2011) „Programinės paslaugos modeliai ir jų ryšys su architektūriniais sprendimais“, Information & Media, 570, p. 124-138. doi: 10.15388/Im.2011.0.3130.

Santrauka

Paslaugų paradigma yra teorinių ir metodinių prielaidų visuma, kuri kompiuterinių sistemų kūrimą nagrinėja kaip jų komponavimą iš programinių paslaugų. Tai besivystantis kompiuterinių sistemų kūrimo būdas, todėl egzistuoja didelė sąvokų sampratų įvairovė, laikomasi skirtingų požiūrių. Straipsnyje nagrinėjami paslaugų modeliai – analizuojamos paslaugų apibrėžtys, aptariamas ir lyginamas panašių elementų, priklausančių skirtingiems modeliams, turinys. Pateikiamas programinės paslaugos apibendrintas modelis, pabrėžiant svarbą konceptų, įvardytų terminais ,,paslaugos sąsaja”, ,,paslaugos realizacija”, ,,kontraktas”. Parodoma, kad dažnai į paslaugos modelį yra įtraukiami ir paslaugų sistemos architektūros elementai. Šio darbo tikslas – apibrėžti apibendrintą paslaugos modelį ir parodyti, kad jis neturėtų apimti architektūrinius sprendimus lemiančių elementų, nes tai perpina sistemų gyvavimo ciklo skirtingų stadijų turinius.
Pagrindiniai žodžiai: programinė paslauga, paslaugos modelis, paslaugų architektūros stiliaus sistema.

Service Models and Their Relation to Design Decisions
Marius Kaziliūnas

Summary
The service-oriented paradigm is still a recent development approach to computerized systems, so there are a wide variety of definitions of its concepts. In this paper, we focus on the service model. We analyse different service definitions and service model element definitions, which are discussed and compared with similar elements in different models. A software service model is presented, emphasizing the importance of the concepts identified by the terms “service interface”, “services realization”, and “contract”. The aim of the paper is to demonstrate that the service model should not include the elements that impact the further design decisions.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.