Veiklos auditas: veiklos tikrinimo ir vertinimo instrumentas
Informacijos vadyba
Jonas Mackevičius
Dalia Daujotaitė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3136
PDF

Kaip cituoti

Mackevičius J. ir Daujotaitė D. (2011) „Veiklos auditas: veiklos tikrinimo ir vertinimo instrumentas“, Information & Media, 570, p. 26-38. doi: 10.15388/Im.2011.0.3136.

Santrauka

Veiklos auditas yra viena iš labai svarbių audito sistemos rūšių, tačiau audito literatūroje daugelis jo aspektų išnagrinėti nepakankamai. Veiklos audito praktinio taikymo patirtis Lietuvoje taip pat maža. Straipsnyje nagrinėjama veiklos audito reikšmė ir sąvokos apibūdinimas įvairių užsienio ir Lietuvos autorių darbuose. Pasiūlytas veiklos audito apibrėžimas (įvertinus šiuolaikinės ekonomikos dinamiškumą ir sudėtingumą), atitinkantis šiandieninės globalios rinkos sąlygas. Ištirta veiklos audito vieta audito sistemoje. Išnagrinėtas veiklos audito procesas.
Pagrindiniai žodžiai: veiklos auditas, tikrinimas ir vertinimas, audito sistema, veiklos audito procesas.

Performance Audit: Tool of Performance Testing and Evaluation
Jonas Mackevičius, Dalia Daujotaitė

Summary
The phenomenon of the performance audit could be assessed as a response to new developments in economy and the new management and governance models stimulating to seek a further improvement in the governance and enhancement of the accountability and responsibility of different levels of government. The findings and results of the insights formulated within the research lead to the conclusion that performance audit is representative of the modern version of audit and constitutes a challenge to the conventional administration, imposing a requirement for new knowledge and its innovative application. Performance audit may be perceived as a source of a timely, reliable and objective information on the management and performance processes showing the status of management and shaping the decision-making process.

"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 1 2 3 4 5 > >>