Internetinių paslaugų paieškos technologijų vertinimas jų tinkamumo internetinei prekybai požiūriu
Internetinės technologijos
Albertas Čaplinskas
Audronė Lupeikienė
Laima Paliulionienė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3148
PDF

Kaip cituoti

Internetinių paslaugų paieškos technologijų vertinimas jų tinkamumo internetinei prekybai požiūriu (A. Čaplinskas, A. Lupeikienė, & L. Paliulionienė , Trans.). (2011). Information & Media, 56, 85-97. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3148

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos internetines paslaugas teikiančios sistemos, turinčios skirtingą architektūrą, akcentuojant prekių ir paslaugų reklamavimo ir radimo mechanizmus, įvertinami jų pranašumai ir trūkumai mažų ir vidutinių Lietuvos įmonių, norinčių pradėti teikti tokias paslaugas, požiūriu. Šiuo aspektu išnagrinėti paslaugų paieškos portalai ir pirkimų robotai, paslaugų paieška sistemose, veikiančiose atvirose išskirstytose aplinkose (SLP protokolas, CORBA, Jini technologija), paslaugų
paieškos internete technologijos (UDDI, DNS, X.500, Ninja, P2P internetinės failų apsikeitimo technologijos), saityno paslaugų ir lokalizuotų paslaugų paieškos technologijos, pateiktas kiekvienos ekspertinis vertinimas balais pagal adekvatumo, universalumo, paprastumo, brandos, sąnaudų ir kitus kriterijus.

Evaluation of Suitability of Internet Service searchTechnologies for E-Commerce
Albertas Čaplinskas, Audronė Lupeikienė, Laima Paliulionienė

Summary
The paper analyzes Internet service systems of different architecture, paying special attention to the mechanisms of advertizing and finding services. Their pros and cons are discussed in the context of small and medium enterprises (SME) that want to use the technology for e-commerce in Lithuania. The paper overviews the technologies of online shops, shopbots, service search in open distributed processing (SLP protocol, CORBA, Jini), search in the Internet (UDDI, DNS, X.500, Ninja, peer-to-peer file sharing services), web services, and nomadic computing. A quantitative expert evaluation of each technology is performed taking into account its adequacy for the task under consideration, universality, simplicity, maturity, cost and other criteria.

ne-height: 18px;"> 

PDF