Informacinės sistemos ir personalo ugdymas: galimybės ir apribojimai
Informacinės ir komunikacinės technologijos
Rimantas Lukoševičius
Albinas Marčinskas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3162
PDF

Kaip cituoti

Lukoševičius R., & Marčinskas A. (2011). Informacinės sistemos ir personalo ugdymas: galimybės ir apribojimai. Information & Media, 55, 82-92. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3162

Santrauka

Personalo vadybos informacinės sistemos (PVIS)* atlieka vis didesnį vaidmenį personalo ugdyme ir vadyboje. Globalios rinkos ir stiprėjančios konkurencijos sąlygomis kyla naujų iššūkių, o informacinės sistemos, šių sistemų organizavimas, efektyvi sąveika su personalo ugdymo procesu tampa lemiamu personalo vadybos veiksniu. Informacinių sistemų galimybių ir vadovo gebėjimų sąveika lemia personalo ugdymo galimybes ir apribojimus. Straipsnio tikslas – atskleisti PVIS galimybes, raidos etapus, funkcijas ir apribojimus, nustatyti vadovo / vadybininko kompetencijas ugdyti personalą pasitelkiant PVIS, numatyti PVIS ir vadovo funkcionalius pasikeitimus globalioje žinių valdomoje ekonomikoje ir perspektyvas, išnagrinėti PVIS veikos modulius siekiant strateginių įmonės tikslų.
Straipsnyje pateikiama PVIS charakteristika, nagrinėjamos galimybės ir apribojimai, aktualumas, sąsajos su personalo ugdymo procesu, vadovo kompetencijos ir PVIS sąveikos įtaka sėkmingai įmonės veiklai.
Pagrindiniai žodžiai: personalo ugdymas, personalo informacinės sistemos, personalo vadybininkas, PVIS galimybė, PVIS apribojimai, PVIS veiklos praktika, PVIS ir vadovo sąveika.

Information Systems and Personnel Management: Possibilities and Limitations
Rimantas Lukoševičius, Albinas Marčinskas

Summary
The rapidly changing business reality actualizes the development of personnel information systems, adjusting them to training needs. Within the knowledge economy sector, this instrument becomes a factor of a company’s strategic advantage. The information model of the personnel training system has to reflect strategic integration, information database management, communication and the compatibility of accounting systems, etc. It is emphasized that such model would function only when leaders of all levels are involved. The perspective of personnel information systems is influenced most by relations between the organization and its employee. Herewith the position of the leader is transformed within this system: from the executive to the client. Thereby, the importance of the human factor in maintaining the effective overall system performance is highlighted.

pan>

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>