Mokymosi objektų metaduomenų informacinė sistema Vilniaus universiteto elektroninio mokymosi ištekliams valdyti ir vertinti
Informacinės ir komunikacinės technologijos
Povilas Abarius
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3163
PDF

Kaip cituoti

Abarius P. (2011). Mokymosi objektų metaduomenų informacinė sistema Vilniaus universiteto elektroninio mokymosi ištekliams valdyti ir vertinti. Information & Media, 55, 93-102. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3163

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos Vilniaus universiteto elektroninio mokymosi išteklių aprašymo pagal mokymosi objektų metaduomenų (LOM) standartą metakalbos kūrimo problemos. Mokymosi ištekliams vertinti iš LOM schemos buvo atrinktos interaktyvumo lygio ir tipo, testavimo ir savitikros, daugialypės terpės, mokymosi objektų naudojimo charakteristikos. Informacijos sistemai kurti buvo panaudota informacijos saugojimo ir paieškos sistema „CDS/ISIS for Windows“ (UNESCO). Sistema buvo naudojama priimant sprendimus dėl informacijos išteklių migravimo iš virtualios mokymosi terpės „Blackboard Vista WebCT“ į virtualią mokymosi terpę „Moodle“. Be to, ji leidžia įvertinti Vilniaus universiteto e. mokymosi išteklius.
Pagrindiniai žodžiai: informacijos sistemos, mokymosi objektų metaduomenys, metakalba, elektroninio mokymosi ištekliai.

Learning Object Metadata Information System for Management and Evaluation of Vilnius University E-Learning Resources
Povilas Abarius

Summary
The problems of developing the metalanguage for the description of Vilnius University e-learning resources according to the learning object metadata (LOM) standard are analyzed. The main data used in the study were the level and type of interactivity, testig and self-assessment questions, the use of multimedia and of learning objects. For information system development, storage and retrieval, the CDS / ISIS software for Windows (UNESCO) was used. This information system was a tool for decision-making in the migration of information resources from the Blacboard Vista WebCT to the Moodle virtual learning environment. Also, it is useful for evaluating the e-learning resources.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.