Aplinkos diskurso valdymas žinių visuomenėje
Informacijos ir žinių vadyba
Margarita Putniņa
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3199
PDF

Kaip cituoti

Putniņa M. (2010) „Aplinkos diskurso valdymas žinių visuomenėje“, Information & Media, 520, p. 7-13. doi: 10.15388/Im.2010.0.3199.

Santrauka

Šiame straipsnyje pateikiami bandomojo aplinkos holistinio suvokimo, kuris daro įtaką geresnei komunikacijai, tyrimo rezultatai.
Penkiasdešimt studentų iš dviejų LŽŪU fakultetų (Socialinių mokslų ir Inžinerinio) atliko mokslinius tyrimus. Aplinkos holistinio interpretavimo modelis (parengė bulgarų bei latvių mokslininkai) buvo pateiktas respondentams – universiteto dėstytojams. Studentai nustatė, kad aplinkos reiškinys turėtų būti traktuojamas holistiškai (dvasinės, subjektyvios, socialinės ir fizinės aplinkos sąveika). Respondentai taip pat patvirtinto, kad egzistavo bendra patirtis, suformavusi amžinąsias vertybes meilės, užuojautos, tolerancijos, empatijos ir kt. visiems planetos gyventojams.
Tyrimas įrodė, kad šiandieną tiriant socialinius procesus globalioje visuomenėje būtų pritarta naudoti holistinį aplinkos valdymo metodą.

The Management of Environmental Discourse in Knowledge Society
Margarita Putniņa

Summary
This article reports on the results of a piloting study on the multidimensional comprehension of environmental phenomena for better communication.
Fifty students from two faculties of LUA (Faculty of Social Sciences and Faculty of Engineering) were engaged in the research. The Model of Environments’ Holistic Interpretation (worked out by Bulgarian and Latvian scientists) was presented to respondents by the University teachers. Students accepted that an environmental phenomenon should be treated holistically (spiritual, subjective, social and physical environments interact). Respondents have also certified that there exists common experience for all humans of our planet, which could root in eternal values of love, compassion, tolerance, empathy, etc.
The piloting study proved that knowledge society would accept the holistic method of the management of different social processes developing in global society nowadays.
Key words: knowledge society, environment, holistic, management, communication.

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.