Žiniasklaidos laisvė? Žurnalistų etikos problemos Estijoje
Iššūkiai profesionaliai žurnalistikai
Epp Lauk
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3342
PDF

Kaip cituoti

Žiniasklaidos laisvė? Žurnalistų etikos problemos Estijoje (E. Lauk , Trans.). (2008). Information & Media, 47, 59-65. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3342

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjama pokomunistinių šalių spaudos laisvė, laisvoji rinka ir egzistuojantys žurnalistų etikos kodeksai, kurių nepakanka garbingos ir etiškos žurnalistikos, prižiūrimos savireguliacinių institucijų, plėtrai. Estijos pavyzdys, kaip demokratijos ir laisvos rinkos ekonomikos modelis, atskleidžia, jog vienoje iš “laisviausių” šalių žiniasklaidos elitas, siekdamas savo interesų ir pelno, išplėtojo užgaulingą “savireguliacijos simuliaciją”. Ten, kur valstybės žiniaskaidos politika išlieka itin liberali, o pilietinės ir politinės kultūros neišplėtotos, “socialiai atsakingos” žurnalistikos modelis neveikia.

Freedom for the media? Issues of journalism ethics in Estonia*
Epp Lauk

Summary
This paper argues that in the post-Communist countries freedom of the press, free market and existence of journalistic Codes of ethics are not sufficient conditions for the development of fair and ethical journalism that is guarded by a self-regulation body. The example of Estonia, a ‘model’ of the transformation to a democratic free-market economy, demonstrates that in one of the ‘freest’ of environments the media elite have developed an abusive ‘simulation of self-regulation’ to protect their self-serving interests and the pursuit of profit. Where State media policy remains extremely liberal and civic and political cultures are underdeveloped, the ‘social responsibility’ model of journalism does not work.
Key words: freedom of expression, media ethics, media self-regulation, civil society, Estonia, post-Communist countries

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>