Lietuviškos kirčiuotos raidės: kodavimas ir įvedimas iš klaviatūros
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR LITUANISTIKA
Vladas Tumasonis
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3430
PDF

Kaip cituoti

Tumasonis V. (2008) „Lietuviškos kirčiuotos raidės: kodavimas ir įvedimas iš klaviatūros“, Information & Media, 42(43), p. 135-140. doi: 10.15388/Im.2008.0.3430.

Santrauka

Straipsnyje pateikiama būtina ir pakankama informacija apie lietuviškų kirčiuotų raidžių realų vartojimą kompiuteriniame tekste – jų kodavimas ir įvedimas standartine lietuviška klaviatūra. Pateikiamas neturinčių kodų kirčiuotų raidžių kodavimas kompozicinėmis sekomis. Aprašomas vadinamasis tęsties ženklo (dead character) metodas, kuriuo galima praplėsti įvedamų ženklų rinkinį. Pasinaudodamas šiuo metodu (ir jį įgyvendinančia tvarkykle), kiekvienas kompiuterio naudotojas (kalbininkas, mokytojas, leidėjas, duomenų bazių kūrėjas ir t. t.) galės įvesti į savo kuriamus dokumentus lietuviškas kirčiuotas raides. Ir netgi prancūziškas, vokiškas ir kitų kalbų raides.

Lithuanian accented letters: encoding and input from the keyboard
Vladas Tumasonis

Summary
In standard modern Lithuanian there are three accent (stress) signs: grave ( ` ), acute ( ´ ), and circumflex ( ˜ ). All in all there are 68 (34 lower case and 34 upper case) Lithuanian accented letters. Only 33 letters have Unicode codes. Encoding of Lithuanian accented letters and its input from the keyboard are presented in this article. Codeless letters are expressed by composite sequences: base letter and combining accent character (grave, acute, tilde and sometimes dot above). Usual keyboards have no keys for accented letters. The input extension method (dead character method) for Lithuanian standard computer keyboard is proposed as well as the corresponding driver. So computer user (a linguist, a teacher, a publisher, a data base creator etc.) with Lithuanian standard keyboard will be able in very suitable manner to enter Lithuanian accented letters as well as French, Germany and other languages letters.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.