Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto studentų nubyrėjimo kaita 2004–2006 metais
Švietimas žinių visuomenėje
Regina Padaigienė
Alina Dėmenienė
Ojaras Purvinis
Jadvyga Vasiliauskaitė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3441
PDF

Kaip cituoti

Padaigienė R., Dėmenienė A., Purvinis O. ir Vasiliauskaitė J. (2008) „Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto studentų nubyrėjimo kaita 2004–2006 metais“, Information & Media, 42(43), p. 62-68. doi: 10.15388/Im.2008.0.3441.

Santrauka

KTU Panevėžio institutas yra aukštoji mokykla, kurioje vykdomos universitetinės studijos ir studentai studijuoja pagal universitetines studijų programas. Lietuvos aukštosiose mokyklose kiekvienais studijų metais dalis studentų nubyra. Straipsnyje analizuojami I–II kurso inžinerinių studijų programų studentų nubyrėjimo statistiniai duomenys, jų kaita 2004–2006 m., lyginami dieninių ir vakarinių studijų programų studentų iškritimo rodikliai, akcentuojamos studentų mokymosi motyvacijos, pateikiamos išvados apie galimybes iškristi.

Dynamics of students’ wastage in Kaunas University of Technology Panevėžys Institute during 2004–2006 academic year
Regina Padaigienė, Alina Dėmenienė, Ojaras Purvinis, Jadvyga Vasiliauskaitė

Summary
We can observe students’ wastage in Lithuania universities each year. In the paper the analysis of statistical data and alternation dynamics of I–II courses students’ wastage at engineering study programmes is presented. The comparison of students’ wastage rate at full-time and part-time (evening) study programmes, conclusions concerning wastage possibilities are given in the paper as well as emphasis of students’ study motivation.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.