Volumetric modelling of economic index structures
Žinių vadyba
Tatjana Brazaitienė
Zenonas Brazaitis
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3455
PDF

Kaip cituoti

Brazaitienė T., & Brazaitis Z. (2007). Volumetric modelling of economic index structures. Information & Media, 41, 70-75. https://doi.org/10.15388/Im.2007.0.3455

Santrauka

Economic index structures perform very important role in economy management and especially in process of preparing instant decisions. Therefore, timely and reasoned decision making and consequences of their implementation often depends on rationality of such structures. Volumetric model of economic index files, its development and adaptation are described in this article. This mathematical model allows to choose rational structure of particular index file, to evaluate it and to use it in practice gaining particular benefits. Specific example of model appliance is presented.

Tūrinis ekonominių rodiklių struktūrų modeliavimas
Tatjana Brazaitienė, Zenonas Brazaitis

Summary
Ekonominių rodiklių struktūros atlieka labai svarbų vaidmenį ūkio valdyme ir ypač – skubiai rengiant sprendimus. Todėl nuo tų struktūrų racionalumo labai dažnai priklauso pagrįstų sprendimų priėmimas laiku ir jų įgyvendinimo rezultatai. Straipsnyje aprašomas tūrinis ekonominių rodiklių rinkmenų modelis, jo kūrimas ir adaptavimas. Šis matematinis modelis leidžia išrinkti racionalią konkretaus rodiklio rinkmenos struktūrą, ją įvertinti ir taikyti gaunant tam tikrą naudą. Pateikiamos rodiklių rinkmenos dalies apimties matematinės vilties ir dispersijos skaičiavimo formulės, taip pat parodomi skaičiavimai visiems galimiems rinkmenos skaidymo būdams. Pateikiamas konkretus modelio naudojimo pavyzdys.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.