Informaciniai nutylėjimai: priežastys ir pasekmės
Žiniasklaida ir naujosios medijos
Mantas Martišius
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2014..3916
PDF

Kaip cituoti

Martišius M. (2014) „Informaciniai nutylėjimai: priežastys ir pasekmės“, Information & Media, 680, p. 127-146. doi: 10.15388/Im.2014. 3916.

Santrauka

Šiuolaikinėje visuomenėje žiniasklaida atlieka svarbią funkciją. Ji ne tik informuoja, teikia pramogą ar šviečia, bet ir kuria bendrąjį kontekstą. Žiniasklaidos temų darbotvarkės kūrimas formuoja visuomenės temų darbotvarkę. Medijos teikiamos informacijos kokybė lemia visuomenėje naudojamo diskurso lygį, o pastarasis turi įtakos bendrųjų politinių, ekonominių ar socialinių klausimų sprendimui. Siūlomas naujas teorinis bendrojo konteksto nagrinėjimo aspektas – informacinis nutylėjimas. Informaciniai nutylėjimai – tai svarbios informacijos nepasakymas, kuris veikia bendrąjį kontekstą. Empirinis tyrimas nėra atliekamas, nes siekiama į reiškinį pažvelgti komunikacijos teorijos aspektu. Kitas aspektas, kad informacinių nutylėjimų empirinis nagrinėjimas vestų prie konkrečios istorijos pateikimo analizės. Būtų prarastas holistinis teorinis požiūris į informacinį nutylėjimą, kai, pateikiant informaciją ir sąmoningai ar atsitiktinai dalį svarbių žinių, duomenų ar faktų paliekant paraštėse, kuriamas nevisavertis visuomenės informuotumas. Straipsnio tikslas – analitiniu teoriniu būdu panagrinėti informacinio nutylėjimo reiškinį, jį sieti su propaganda ir bendrojo konteksto formavimu. Aptarti informacinio nutylėjimo priežastis ir poveikį Jurgeno Habermaso viešosios erdvės teorijos aspektu.
Pagrindiniai žodžiai: informacinis nutylėjimas, propaganda, bendrasis kontekstas, žiniasklaida.

Informative veiling: causes and consequences
Mantas Martišius

Summary
In the modern society, the media play an important role. They not only inform, educate and provide entertainment, but also provide to the people the general context. Creating the news, the media shape the public agenda. The information provided by the media determine the quality of society’s discourse level and affect the political, economic, and social issues. The article theoretically proposes a new aspect of the examination, which is the information veiling. Informative veiling is an important information suppressing, which affects understanding of the context of general events. The information veiling can be intentional or accidental, but the effect will be the suppressing of important knowledge, data or facts and their unbalanced awareness. The purpose of the article is to examine analytically and theoretically the phenomenon of information veiling, linking it with propaganda and the context formation in general. In the deliberate or accidental information veiling, the result appears to be similar. Such information creates a weakly informed audience which is not using the valuable information for making the most effective decisions. If the public space is dominated by a large percentage of information veiling news, in society evolve myths, false assessments, and incorrect conclusions. In order to reduce the influence of information veiling, the audience should be careful as to the source of information and its expected effect. Examination of the media interest in the material reduces its propagandistic effect, and a more critical approach to the media coverage could reduce the information influence on the audience. On the other hand, we have to admit that it is a more idealistic approach rather than the reality.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.