Inovacijų vystymo prioritetai Ukrainos įmonėse
Informacijos ir žinių valdymas
Olga Miroshnychenko
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2014..3923
PDF

Kaip cituoti

Miroshnychenko O. (2014) „Inovacijų vystymo prioritetai Ukrainos įmonėse“, Information & Media, 680, p. 7-22. doi: 10.15388/Im.2014. 3923.

Santrauka

Straipsnyje pateikiama kategorijos „inovacija“ traktuotė ir apibūdinami inovacijų tipai. Inovacijos yra esminis veiksnys, lemiantis nacionalinės ekonomikos konkurencingumą, šiuolaikinių įmonių konkurencinį pranašumą. Straipsnis apima Ukrainos įmonių inovacinio potencialo tyrimo rezultatus, inovatyvios veiklos Ukrainoje rodiklius ir jų lyginamąją analizę su Europos Sąjungos šalimis; aptariama inovatyvių įmonių dalis, inovatyvių įmonių santykis pagal inovacijų tipus, inovacinės veiklos išlaidų struktūra. Pateikiamas Ukrainos reitingas pagal globalaus konkurencingumo indekso ir inovacijų indekso dedamąsias. Aptariami esminiai Ukrainos įmonių inovacijų vystymo aspektai.

Priorities for innovation development of Ukrainian enterprises
Olga Miroshnychenko

Summary
The definitions of the category “innovation” and types of innovation are being considered in the article. Innovations are crucial for the competiveness of a national economy. Today, they are the main competitive advantage of modern enterprises. A research of the innovation potential of Ukrainian enterprises has been done. The paper includes indicators of innovation activity in Ukraine and their comparison with those of the EU member states: proportion of innovative enterprises, share of enterprises with adopted innovations by the type of innovation, expenditures on research and development. The international position of Ukraine by elements of the Global Competitiveness Index, the sub-index of innovation and its elements has been considered. The paper answers the question of the key aspects of innovation development of Ukrainian enterprises.
Key words: innovations, innovation activity, innovation potential, enterprise, Ukraine

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.