Atsakomybės apskaitos sandara ir jos informacijos naudojimas
Informacijos ir žinių vadyba
Jonas Mackevičius
Rasa Subačienė
Daiva Tamulevičienė
Publikuota 2016-04-13
https://doi.org/10.15388/Im.2016.74.9924
PDF

Reikšminiai žodžiai

... atsakomybės apskaita
sandara
atsakomybės centrai
informacijos naudojimas

Kaip cituoti

Atsakomybės apskaitos sandara ir jos informacijos naudojimas (J. Mackevičius, R. Subačienė, & D. Tamulevičienė , Trans.). (2016). Information & Media, 74, 82-96. https://doi.org/10.15388/Im.2016.74.9924

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama vienos iš svarbiausių valdymo apskaitos sričių – atsakomybės apskaitos sandaros ir jos informacijos naudojimo įmonėse problema. Pateikiami nauji atsakomybės apskaitos ir atsakomybės centrų apibrėžimai bei pavyzdinė atsakomybės apskaitos sandaros schema. Išskiriami šie atsakomybės apskaitos sandaros elementai: organizacinė valdymo struktūros analizė ir pertvarkymas; atsakomybės apskaitos tikslų nustatymas; atsakomybės centrų kūrimas; atsakomybės centrų biudžetų sudarymas ir jų vykdymo savikontrolė; atsakomybės centrų veiklos vertinimas; atsakomybės centrų atskaitomybė įmonės vadovybei. Nagrinėjami atsakomybės centrų kūrimo principai, pasiūlyti atsakomybės centrų sudarymo kriterijai. Daug dėmesio skiriama išlaidų, pajamų, pelno ir investicijų centrams apibūdinti ir jų veiklai vertinti finansiniais ir nefinansiniais rodikliais. Pateikiama atsakomybės apskaitos informacijos naudojimas įvairiems įmonės tikslams.

PDF