Lietuvos muziejų leidybinė veikla 2001–2011 metais
II. MUZIEJŲ RINKINIAI IR VEIKLA
Fausta Brasaitė
Publikuota 2013-01-28
https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5340
PDF

Kaip cituoti

Brasaitė F. (2013). Lietuvos muziejų leidybinė veikla 2001–2011 metais. Acta Museologica Lithuanica, 1, 190-209. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5340

Santrauka

Muziejus kaip kultūros ir švietimo institucija, kurios svarbiausia veikla „kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti ir populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus“ (Lietuvos Respublikos Seimas, 2003), yra neatsiejamas nuo visuomenės. Muziejaus ir visuomenės sąveika nuolat yra palaikoma, įvairiomis formomis vyksta komunikacija. Muziejus komunikacijos su visuomene procese yra informacijos siuntėjas. Muziejaus komunikacinę veiklą galima apibrėžti kaip veiksmų visumą, užtikrinančią informacijos
prieinamumą gavėjui – visuomenei. [...]

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.