Lietuvos muziejų rinkinių konservavimas ir restauravimas 2003–2011 metais
II. MUZIEJŲ RINKINIAI IR VEIKLA
Arūnas Puškorius
Darius Verseckas
Publikuota 2013-01-28
https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5341
PDF

Kaip cituoti

Puškorius A., & Verseckas D. (2013). Lietuvos muziejų rinkinių konservavimas ir restauravimas 2003–2011 metais. Acta Museologica Lithuanica, 1, 210-235. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5341

Santrauka

Nuolat pastebimas didėjantis dėmesys kultūros paveldui ir instituciniu, ir visuomeniniu lygmeniu. Galima įžvelgti ir esminių pokyčių, nes paveldo vertinimo kriterijai ir suvokimas šiuolaikinėje visuomenėje kinta. Lietuvos kultūros politikos nuostatose pabrėžiama, kad muziejų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje keičiasi. Muziejai turi derinti vertybių kaupimą ir saugojimą su komunikacija, informacijos teikimu visuomenei, jos švietimu“ (Senapėdis, 2003). [...]

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.