Vizualinės dokumentacijos ir refleksijos pagalba mokantis lauko tyrimų
ETNOGRAFIJOS ERDVĖS IR METODOLOGINIAI IEŠKOJIMAI
Margit Saltofte
Publikuota 2017-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.39.11496
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Saltofte M. (2017) „Vizualinės dokumentacijos ir refleksijos pagalba mokantis lauko tyrimų“, Acta Paedagogica Vilnensia, 390, p. 157-168. doi: 10.15388/ActPaed.2017.39.11496.

Santrauka

Nuotraukos gali būti naudojamos kaip lauko tyrimo užrašų priedas ir refleksiją skatinantį priemonė lauko tyrimų ir jų analizės metu. Būdamos tyrimo dienoraščio dalis, nuotraukos gali padėti atgaminti patirtį ir palaikyti reflektyvų atstumą nuo įvykių. Nuotrauka, kaip vaizdinė reprezentacija, taip pat gali skatinti mokymo(si) ir žinių „gavimo“ (angl. production) refleksiją bei atskleisti paslėptas žinias. Remiantis studentų patirtimi vykdant dalyvaujantįjį stebėjimą, straipsnyje diskutuojama, kaip nuotraukos ir vizualinės reprezentacijos padeda mokytis lauko tyrimų ir jų analizės. Mokymosi proceso vaizdai gali padėti suvokti ir užfiksuoti svarbias reikšmes, įgytas lauko tyrimo metu ir apie patį lauko tyrimą. Žinoma, nuotraukos negali pakeisti rašytinių dokumentų. Jos turi eiti išvien su tekstu, kuris gali paaiškinti, kas nuotraukoje reprezentuojama. Analizė rodo, kad studentų portfolio gali būti saugykla, kurioje jie dokumentuoja savo mokymosi ir supratimo procesą. Reikšmių kūrimo procesas – dėl savęs (arba grupėje) ir dėl analitinių minčių prezentacijos – gali vykti tiek su, tiek be realaus nuotraukų rinkinio. Tačiau individualus mokymosi nuotraukų rinkinys tampa neišsemiamų minčių ir aprašymų vienetų šaltiniu. Jis padeda sujungti pasinėrimą į savo mintis, ankstesnes refleksijas, prisiminimus ir patirtis bei reflektyvų atstumą ir tai yra esmingai svarbu, norint atlikti sėkmingą dalyvaujantįjį stebėjimą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.