PAŽINTINIAI MOKĖJIMAI IR JŲ RAIŠKOS MODELIS: CHEMIJOS DALYKO ATVEJIS
ŠIUOLAIKINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
Roman Voronovič
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1550
PDF

Reikšminiai žodžiai

gebėjimai
mokėjimai
pažintiniai mokėjimai
chemijos mokymas

Kaip cituoti

Voronovič R. (2013) „PAŽINTINIAI MOKĖJIMAI IR JŲ RAIŠKOS MODELIS: CHEMIJOS DALYKO ATVEJIS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 80-91. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1550.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) doktorantas
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 266 76 25

Straipsnyje nagrinėjama pažintinių mokėjimų sąvoka ugdymo rezultatą apibrėžiančių sąvokų der­mėje, pasiūlomas pažintinių mokėjimų apibrėžimas. Nagrinėjamos šiuolaikinės ugdymo tikslų tak­sonomijos, galinčios sudaryti teorinį pagrindą pažintinių mokėjimų raiškos požymiams apibrėžti. Pristatomas teorinis-empirinis modelis, skirtas tirti mokinių pažintinius mokėjimus chemijos daly­ko pagrindu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.