MATEMATIKOS PASIEKIMŲ AUGIMO DINAMIKA: TARTAUTINIO TYRIMO ANALIZĖ
ŠIUOLAIKINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
Aļesja Šapkova
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1551
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokinių pasiekimai
ma­tematinis ugdymas
tarptautiniai lyginamieji tyri­mai

Kaip cituoti

Šapkova A. (2013) „MATEMATIKOS PASIEKIMŲ AUGIMO DINAMIKA: TARTAUTINIO TYRIMO ANALIZĖ“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 68-79. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1551.

Santrauka

Daugavpils University, Latvia
PhDstudent, Mg. Math.,
Daugavpils University,
Faculty of Education and Management;
Tel. +371 261 0 31 65
e-mail: alesja.shapkova@gmail.com

Straipsnyje iškeliama ypatinga matematikos vieta kiekvienos šalies švietimo sistemoje, nes šiandienėje visuomenėje jaunų žmonių galimybės ir sėkmė daž­nai priklauso nuo įgytų matematikos žinių ir įgūdžių. Todėl aktualu nuolat domėtis mokinių matematikos pasiekimais, atskleidžiančiais tikrąjį matematinio švietimo lygį. Tam gali daug padėti tarptautiniai ly­ginamieji tyrimai, teikiantys informacijos apie mate­matinio švietimo lygį konkrečioje šalyje ir leidžian­tys jį palyginti su kitų šalių pasiekimais.
Šiame straipsnyje siekiama pristatyti 2 828 de­vintos klasės mokinių, besimokančių Latvijos moky­klose, matematikos pasiekimus. Apie tirtų mokinių matematikos pasiekimus buvo sprendžiama iš atliktų 12 matematikos užduočių dalyvaujant tarptautiniame projekte „Nekognityviniai įgūdžiai ir Singapūro mo­kiniai – tarptautinis palyginimas“, kurį organizavo Singapūro nacionalinio švietimo institutas. Šio tyri­mo rezultatai bus palyginti su 2003 m. tarptautinio penkiolikmečių tyrimo 2003 (PISA) mokinių įvertini­mų rezultatais. Tai savo ruožtu leis prognozuoti PISA 2012 m. matematikos ugdymo rezultatus ir įvertinti naujojo standarto matematikos švietimo efektyvumą Latvijoje. Šiame straipsnyje taip pat apžvelgiamos žemo matematinio mokinių išsilavinimo priežastys. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.