Darbo motyvacija ir savarankiškumas karjeroje kaip moterų subjektyvios sėkmės STEM karjeroje prediktoriai
Straipsniai
Miriam Schmitt
Dortmund University, Germany
Sabine Lauer
Dortmund University, Germany
Uwe Wilkesmann
Dortmund University, Germany
Publikuota 2021-09-08
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2021.46.5
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

subjektyvi karjeros sėkmė
darbo motyvacija
savarankiškumas karjeroje
moterys
socialinė lytis
STEM

Kaip cituoti

Schmitt M., Lauer S. ir Wilkesmann U. (2021) „Darbo motyvacija ir savarankiškumas karjeroje kaip moterų subjektyvios sėkmės STEM karjeroje prediktoriai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 46, p. 73-89. doi: 10.15388/ActPaed.2021.46.5.

Santrauka

Mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) profesijose moterų yra mažuma, todėl moterims čia sunku siekti sėkmingos karjeros. Moterų nepasitenkinimas savo profesija kyla dėl su socialine lytimi susijusių problemų ir prisideda prie to, kad moterys nutraukia STEM veiklas. Todėl norinčioms išlikti ir tobulėti STEM profesijose moterims svarbi subjektyvi karjeros sėkmė (SKS). Šiame tyrime analizuojama įvairių darbo motyvacijos tipų ir savarankiškumo karjeroje įtaka moterų subjektyviai karjeros sėkmei. 318 STEM profesijose Vokiet­ijoje dirbančių moterų užpildė kiekybinį klausimyną internete. Naudodami įprastą mažiausiųjų kvadratų regresiją subjektyvią karjeros sėkmę (matuojamą pasitenkinimu karjera) prognozuojantiems kintamiesiems nustatėme, kad teigiamai moterų SKS prognozuoja vidinė darbo motyvacija. Didelis savarankiškumas karjeroje su SKS susijęs teigiamai, o mažas savarankiškumas karjeroje – neigiamai. Tyrimo rezultatai netikėtai atskleidė ir teigiamą pajamų įtaką moterų SKS. Rezultatai rodo, kad vidinė darbo motyvacija ir didelis savarankiškumas yra tie skatinantys SKS veiksniai, kurie taip pat galėtų prisidėti prie moterų išlaikymo STEM profesijose.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.