COVID-19 pandemijos poveikis aukštojo mokslo plėtrai
Straipsniai
Leila Sultanova
Department of Theory and Practice of Pedagogical Education of Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-3324-6926
Liudmyla Milto
Department of Pedagogy and Psychology of Higher Education National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-5454-7085
Maryna Zheludenko
Foreign Philology Department of Faculty of Linguistics and Social Communications of National Aviation University, Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-2992-9481
Publikuota 2021-09-08
https://doi.org/10.15388/ActPaed.46.2021.9
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

COVID-19
Europos aukštasis mokslas
aukštosios mokyklos dėstytojas
pandemija
studentas

Kaip cituoti

Sultanova L., Milto L. ir Zheludenko M. (2021) „COVID-19 pandemijos poveikis aukštojo mokslo plėtrai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 46, p. 132-147. doi: 10.15388/ActPaed.46.2021.9.

Santrauka

Tyrime apibrėžiamos pagrindinės Europos aukštojo mokslo ir Ukrainos situacijos tyrimų kryptys, pavyzdžiui, skubus perėjimas prie nuotolinio mokymosi ir mokymo; su internacionalizacija ir akademiniu mobilumu susijusios problemos; COVID-19 pandemijos poveikis tyrimams; bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis svarba; Europos aukštojo mokslo stiprinimas tarptautiniu lygmeniu bei krizės padariniai ir aukštojo mokslo perspektyvos. Pasauliniu, europiniu ir nacionaliniu mastu aprašomos destabilizuojančių gamtinių aplinkybių grėsmės švietimo sistemų, ypač aukštojo mokslo, plėtrai.
Tyrime dalyvavo keturios grupės mokytojų, turėjusių priverstinai pereiti prie nuotolinio ugdymo  – mokytojai tų dalykų, kurių mokant yra nemažai praktinių ir laboratorinių darbų; mokytojai, kurie prieš pandemiją aktyviai naudojo skaitmenines technologijas; mokytojai, kurie buvo susipažinę su skaitmeninėmis technologijomis; mokytojai, kuriems nepavyko įvaldyti naujų mokymosi organizavimo, komandinio darbo ir išplėsto skaitmeninių išteklių naudojimo priemonių. Tyrimas atskleidė daugumai universitetų būdingas problemas – profesionaliai sukurtų nuotolinio mokymosi programų trūkumas, nepakankamas finansavimas ir dėstytojų metodinio rengimo nuotoliniam darbui su studentais poreikis.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.