Profesiniai ir etiniai aspektai studijų ir profesinės praktikos aplinkose: tyrimas Talino sveikatos priežiūros kolegijoje
Straipsniai
Kate-Riin Kont
Tallinn Health Care College, Estonia
Kateriina Rannula
Tallinn Health Care College, Estonia
Kristiina Puura
Tallinn Health Care College, Estonia
Publikuota 2021-09-08
https://doi.org/10.15388/ActPaed.46.2021.10
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

sveikatos priežiūros švietimas
studentai
etika
studijų aplinka
profesinės praktikos aplinka
paramos sistema
kokybinis tyrimas

Kaip cituoti

Kont K.-R., Rannula K. ir Puura K. (2021) „Profesiniai ir etiniai aspektai studijų ir profesinės praktikos aplinkose: tyrimas Talino sveikatos priežiūros kolegijoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 46, p. 148-167. doi: 10.15388/ActPaed.46.2021.10.

Santrauka

Sveikatos priežiūros specialistų sąlytis su (ne)etiškomis situacijomis prasideda institucijoje, kurioje studijuojama, o su pirmaisiais sunkiais atvejais susiduriama profesinės praktikos metu. Šio tyrimo tikslas yra ištirti su studentų etikos suvokimu studijų ir praktikos aplinkose susijusias problemas ir jų priežastis (neetiškomis situacijomis). Taip pat siekiama atskleisti Talino sveikatos priežiūros kolegijos studentų informuotumą apie profesinę etiką ir kaip jie naudoja esamas paramos sistemas spręsdami neetiškomis situacijomis kylančias problemas.
Rezultatai atskleidė, kad visiems respondentams svarbus etiškas bendravimas ir elgesys. Empatija, etiškas grįžtamasis ryšys ir konfidencialumas suprantami kaip svarbios etikos standartų dedamosios studijų ir praktikos aplinkose. Respondentų teigimu, problemų dėl etikos gali kilti ne tik tarp sveikatos priežiūros specialisto ir paciento, bet ir tarp sveikatos priežiūros specialisto ir gydytojo, vadovo ar dėstytojo. Visi respondentai išskyrė praktinio ir į profesinį mokymą integruoto požiūrio į etinių sprendimų priėmimą svarbą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.