Socialinis teisingumas ir socialinių-ekonominių grupių reprezentavimas skirtingo prestižo studijų programose Lietuvoje
AUKŠTASIS MOKSLAS: KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
Romas Lazutka
Dovilė Šliužaitė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.28.2941
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinis teisingumas
studijos
aukštasis mokslas
studijų prieinamumas
aukštojo mokslo politika

Kaip cituoti

Lazutka R. ir Šliužaitė D. (2012) „Socialinis teisingumas ir socialinių-ekonominių grupių reprezentavimas skirtingo prestižo studijų programose Lietuvoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 280, p. 9-22. doi: 10.15388/ActPaed.2012.28.2941.

Santrauka

Profesorius socialinių mokslų
daktaras (ekonomika)
Vilniaus universiteto
Socialinio darbo katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: lazutka@ktl.mii.lt
tel. 8 614 53248

Socialinio darbo magistrė
Vilniaus universiteto
Socialinio darbo katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: dovilė.sliuzaite@fsf.vu.lt
tel. 268 7191

Straipsnyje parodoma socialinio teisingumo sampratos svarba tiriant studijų prieinamumą. Jis straipsnio autorių tiriamas socialinių sluoksnių atstovavimo skirtingo prestižo studijų programose aspektu. Parodyta, kad Lietuvoje studijos pagal prestižines programas daug mažiau prieinamos ekonominiu ir išsilavinimo požiūriu silpnesnių šeimų vaikams. Jie dažniau studijuoja neprestižines programas ir rečiau gauna finansinę valstybės pagalbą. Tai rodo, kad studijų politika Lietuvoje labiau remiasi meritokratiniu socialinio teisingumo principu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.