Egzistencialistinė paradigma socialiniame darbe: ribos ir galimybės
SOCIALINĖ POLITIKA IR ŠVIETIMAS
Natalija Bogdanova
Birutė Švedaitė-Sakalauskė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3039
PDF

Reikšminiai žodžiai

egzistencializmas
egzistencinis socialinis darbas
egzistencialistinė pasaulėžiūra
socialinio darbo raida
(neo)liberalios socialinės apsaugos tendencijos

Kaip cituoti

Bogdanova N. ir Švedaitė-Sakalauskė B. (2010) „Egzistencialistinė paradigma socialiniame darbe: ribos ir galimybės“, Acta Paedagogica Vilnensia, 240, p. 9-19. doi: 10.15388/ActPaed.2010.24.3039.

Santrauka

Socialinio darbo magistrė
Vilniaus miesto Socialinės paramos centro
Pagalbos priklausomiems asmenims tarnybos
socialinė darbuotoja
Kauno g. 3, LT-03212 Vilnius
El. paštas: n.bogdanova@spcentras.lt 

Socialinių mokslų (sociologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Socialinio darbo katedros lektorė
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: birutesvedaite@yahoo.de

Straipsnyje analizuojamas egzistencinis socialinis darbas. Remiantis dviejų originalių egzistencinio socialinio darbo teorijų (D. F. Krillo ir N. Thompsono) tyrimu, pristatomi esminiai egzistencinio socialinio darbo modelio principai bei galimybės: nuo individualaus terapinio darbo iki visuomeninių pokyčių. Straipsnyje taip pat rekonstruojamos priežastys, apsunkinančios egzistencinio socialinio darbo plėtotę praktikoje. Galima teigti, kad esminius egzistencialistinės1 paradigmos taikymo praktikoje sunkumus nulemia socialinio darbo profesijos specifika.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai