Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacija: psichologiniai parametrai
Straipsniai
Neringa Paliukaitė
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.14.9753
PDF

Reikšminiai žodžiai

motyvas
motyvacija
aspiracijos
vertybinės orientacijos
tolesnio mokymosi motyvai

Kaip cituoti

Paliukaitė N. (2005) „Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacija: psichologiniai parametrai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 14, p. 58-66. doi: 10.15388/ActPaed.2005.14.9753.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama skirtingų specialybių (psichologijos ir lietuvių filologijos) studentų mokymosi motyvacija. Akcentuojama aukštojo mokslo virsmo iš elitinio į masinį tendencija, edukacinės paradigmos kaita iš mokymo į mokymąsi, būtinas ikiprofesinis būsimųjų specialybės mokytojų rengimas ir atranka. Remiantis dažniausiai vartojamomis sampratomis aptariama motyvo, motyvacijos sąvokos. Išskirti mokymosi motyvacijos psichologiniai parametrai: aspiracijos, vertybinės orientacijos, tolesnio mokymosi motyvai. Tyrimo duomenys atskleidė, kad dauguma būsimųjų mokytojų neturi vidinės motyvacijos dirbti pedagoginį darbą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.