Pietų Bohemijos regiono kalvų gyvenviečių raidos nuo priešistorės iki vėlyvųjų viduramžių apžvalga
Straipsniai
Josef Hložek
University of West Bohemia in Pilsen
Petr Menšík
University of West Bohemia in Pilsen
Milan Procházka
University of West Bohemia in Pilsen
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

kalvų gyvenvietė
Pietų Bohemija
tęstinumas ir pertraukiamumas
raida

Kaip cituoti

Hložek, Josef, Petr Menšík, ir Milan Procházka. 2018. „Pietų Bohemijos Regiono Kalvų gyvenviečių Raidos Nuo priešistorės Iki vėlyvųjų viduramžių apžvalga“. Archaeologia Lituana 19 (gruodžio), 34-61. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.3.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Pietų Bohemija – vienas iš regionų, kuriame gyvenvietės kalvose buvo įrengiamos nuo ankstyvojo akmens amžiaus. Tačiau pirmosios įtvirtinimų sistemos, pasižymėjusios sudėtingomis gynybinių pylimų ir griovių struktūromis, kalvose, kalnų viršūnėse ar iškyšuliuose buvo įrengiamos vėlyvajame žalvario amžiuje. Šio reiškinio tęstinumas identifikuojamas ir vėlyvesniais priešistorės laikotarpiais, ypač ankstyvajame geležies amžiuje. Ankstyvaisiais viduramžiais, nuo IX a., šio tipo įtvirtinimai dažnai tapo pilimis, o dar vėliau, viduramžiais ir naujaisiais laikais – dvarų sodybomis. Straipsnyje siekiama ne tik apžvelgti kalvose įrengtas gyvenvietes ir jų raidą, bet taip pat pateikti jų klasifikaciją, charakteristiką ir funkciją vertinant praktiniu, socialiniu ir simboliniu aspektais, kurie identifikuojami tiek priešistorės (sudėtingi įtvirtinimai, neturėję praktinės reikšmės, jų perkėlimas), tiek viduramžių (galios demonstravimas, gynybos klausimai) pavelde.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.