Centrinių nadruvių piliakalniai: senosios Rytų Prūsijos gyvenvietės modelio ir socialinės organizacijos I tūkstantmečio po Kr. pirmojoje pusėje atvejo tyrimas
Straipsniai
Olga Khomiakova
Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences
Ivan Skhodnov
Scientific Research Centre “Pribaltijskaja arheologija”
Sergey Chaukin
Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.5
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

piliakalnis
nadruviai
Sembos ir Natangos kultūra
Įsruties-Priegliaus teritorijos archeologijos paminklai
kultūrinis kraštovaizdis
gyvenvietės modelis
GIS analizė

Kaip cituoti

Khomiakova, Olga, Ivan Skhodnov, ir Sergey Chaukin. 2018. „Centrinių Nadruvių Piliakalniai: Senosios Rytų Prūsijos gyvenvietės Modelio Ir socialinės Organizacijos I tūkstantmečio Po Kr. Pirmojoje pusėje Atvejo Tyrimas“. Archaeologia Lituana 19 (gruodžio), 78-99. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.5.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnis skirtas centrinių nadruvių, lokalizuojamų vakarų baltų kultūros teritorijoje (vadinamojoje Įsruties-Priegliaus grupėje), piliakalniams ir jų galimam vaidmeniui I tūkstm. po Kr. pirmos pusės apgyvendinimo ir socialinės organizacijos modelyje. Nagrinėjamos nadruvių piliakalnių morfologinės charakteristikos (dydis, struktūra), šių piliakalnių apgyvendinimas romėniškajame ir ankstyvajame tautų kraustymosi laikotarpiuose. Tyrime panaudoti ir neįtvirtintų gyvenviečių bei laidojimo paminklų duomenys. Remiantis žvalgymų duomenimis ir GIS analize, vietiniai gyvenamieji centrai I tūkstm. po Kr. pirmojoje pusėje apgyvendinimo modelyje galėjo būti svarbiausi Prieglaus upės mikroregiono transporto komunikacijoje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.