Apžiesta keramika jotvingių piliakalniuose
Straipsniai
Dovilė Baltramiejūnaitė
Vilnius University
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.9
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

apžiedimo technologija
apžiesta keramika
Baltijos keramika
jotvingiai
Užnemunė

Kaip cituoti

Baltramiejūnaitė, Dovilė. 2018. „Apžiesta Keramika Jotvingių Piliakalniuose“. Archaeologia Lituana 19 (gruodžio), 154-82. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.9.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Apžiedimo technologijos pritaikymas ir raida baltų puodininkystėje iki šiol yra menkai pažįstama tema. Šiame straipsnyje, remiantis P. Kulikausko XX a. septintame dešimtmetyje plačiai tyrinėtų Užnemunės piliakalnių medžiaga, siekiama aptarti apžiestos keramikos raidos tendencijas X–XIV a. jotvingiams skiriamos teritorijos šiaurrytinėje dalyje. Nagrinėjant atskirus keramikos technologinius, morfologinius, puošybos požymius, išskiriami chronologiškai jautrūs, jų pagrindu sudaroma klasifikacinė sistema. Išskirti klasifikaciniai keramikos vienetai kiek įmanoma datuojami pagal kontekstinę radimo aplinkybių medžiagą, panašumus ir analogijas artimiausiuose archeologijos objektuose. Identifikuoti keramikos raidos etapai liudija laipsnišką jos raidą, apžiedimo technologijos tobulėjimą ir formų bei puošybos kaitą. Ir nors visiškai atkurti apžiestos keramikos raidos šiaurrytinėje jotvingių teritorijoje paveikslui vis dar trūksta patikimų absoliutinių datų, tikimasi, kad sisteminama medžiaga atvers kelią tolesniam jos tyrinėjimui ir pažinimui.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.