Įvadas į ekonominę archeologiją
Straipsniai
Agnė Žilinskaitė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

ekonominė archeologija
ekonominiai modeliai
ištekliai
vartojimas
gamyba

Kaip cituoti

Žilinskaitė Agnė. 2019. „Įvadas į Ekonominę Archeologiją“. Archaeologia Lituana 20 (gruodžio), 24-39. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.2.

Santrauka

XX a. pabaigoje susiformavusi ekonominė archeologija apibrėžiama kaip archeologijos mokslo sritis, nagrinėjanti santykį tarp bendruomenių ir jas supančių gamtinių ar kultūrinių išteklių, aprėpianti produktų gamybos, paskirstymo, vartojimo bei socialinės diferenciacijos temas. Pasitelkus ekonomikos ir archeologijos mokslų teoriją ir taikomus metodus yra siekiama atkurti bendruomenių ekonomines strategijas ir modelius jų gyventoje gamtinėje ir kultūrinėje aplinkose, nagrinėjant tiek nesėslias, tiek dideles sudėtingos socialinės sąrangos bendruomenes. Šiuo straipsniu siekiama pristatyti ekonominės archeologijos tyrimų objektą, tikslus ir gaires bei galimybes atsakyti į teorijos keliamus klausimus. Straipsnyje taip pat apžvelgiami pagrindiniai ekonominės archeologijos formavimosi etapai, atsižvelgiant į tam tikrais laikotarpiais mokslininkų nagrinėjamą problematiką, ir pateikiamos šios archeologijos mokslo srities rizikos ir rekomendacijos.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.